Meest recent in: Nieuwsbrief

Overig nieuws

Nieuwsbrief – December 2016

SBO Nieuwsbrief December

Goede opkomst ledenvergadering Op 1 november mochten we zo’n 40 bestuurders ontmoeten (ondanks de eigen bijdrage in de maaltijd waarvoor dank!). Er waren verschillende nieuwe gezichten: Vossepark, Eddy Loyd; Westeinde, Margaret Beckers; Lekkum, Jan Wind; Aldlân, Cor Peereboom; Heechterp, Geertje Haringsma; Hûsma Herne, Jelly Dantuma; Cambuursterhoek, Koert Smit, Schepenbuurt Ricardo Blauw en Simone de Vries, en Camminghaburen,  Jan Wolf. Met de benoeming van Jacob van Wieren in ons bestuur dus een behoorlijk lange voorstelronde want we willen wel graag alles

Nieuw SBO-bestuurslid: Jacob van Wieren

SBO-bestuurslid Jacob van Wieren

Mijn naam is Jacob van Wieren. Sinds 2007 ben ik werkzaam op het Nordwin College. Na het afronden van de HBO-opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en Docent Omgangskunde ben ik begonnen als evenementencoördinator op het VMBO om daarna ook les te geven op het MBO. Ik verzorg bij diverse opleidingen vakken als communicatieve vaardigheden, gesprekstechnieken en projectmanagement. Daarnaast ben ik coördinator Regioleren, in deze functie organiseer ik projectmatig onderwijs met opdrachtgevers uit de regio. In 2014 ben ik naast

Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties

voedselveiligheid

Bij meer dan driekwart van de vrijwilligersorganisaties wordt eten en drinken uitgedeeld of verkocht. Voor veel vrijwilligersorganisaties is het uitdelen van eten en drinken aan vrijwilligers een blijk van waardering, of is het bereiden van voedsel een onderdeel van de activiteiten die de vrijwilligers ondernemen. Het bereiden, uitdelen en verkopen van eten en drinken moet veilig gebeuren. De vrijwilligersorganisatie is zelf verantwoordelijk voor deze veiligheid. Voedselveiligheid Om de veiligheid te kunnen garanderen heeft de Europese Unie een hygiëneverordening opgesteld. Vrijwilligersorganisaties

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel

Doolhof bezuinigingsronde - beleidsregel

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel met de antwoorden van de wethouder in blauw. Dag Martine, ten behoeve van onze inbreng bij het voorzittersoverleg is het volgende met de leden gedeeld: het voorstel dat wij van de gemeente hebben  ontvangen is vrijwel ongewijzigd van datgene wat in de bezwaarprocedure door Hollander Huuske afgewezen is gekregen. Daarmee blijven ook onze bezwaren staan. 1. Verkeerd uitgangspunt subsidiebedrag In Artikel 6 stelt de gemeente nu voor dat bij buurthuizen (verzamelnaam voor

Ambtelijke toelichting Beleidsregel subsidiëring activiteiten

Calculator en pen - Beleidsregel

Inleiding Het college heeft in juli 2014 de beleidsregel subsidiering activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2015 vastgesteld.  De beleidsregel is een vertaling van de opgenomen maximale subsidie per locatie in de begroting voor het jaar waarop de beleidsregel van toepassing is en geeft uitleg over voor waar de subsidie voor bedoeld is en hoe je de subsidie kan verkrijgen. Beleidsregel ‘subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017’ Vanaf het kalenderjaar 2013 ontvangen de buurt-, wijk- en dorpshuizen het bedrag dat

Nieuwsbrief – Oktober 2016

Nieuwsbrief oktober - subsidies

Korting op subsidies De bezwarencommissie had eerder al gezegd dat de uitgangspunten van B&W om te korten onduidelijk waren en ons in het gelijk gesteld. We hebben nu nader juridisch advies gevraagd om deze uitspraak te onderbouwen. De advocaat concludeert, uit onderzoek van de Algemene Subsidie Verordening en de nieuwe Beleidsregel, dat de gemeente onterecht kort als ze de door eigen werk opgebouwde reserves van de buurtvereniging laat meetellen. Kort gezegd: als de buurtvereniging de prestatie levert waarvoor ze subsidie