Bestuur

Het bestuur van de SBO bestaat uit de volgende bestuursleden:

VoorzitterSietske Inberg
Penningmeester: Elly Klijnstra

Bestuursleden:
Doety Wartena
Jacob van Wieren

Bureaumedewerker:
Bernard Posthumus