Categoriearchief voor: SBO Nieuws

Uitslag bezwarencommissie leidt tot gang naar rechter

Rechter

Drie van de zeven buurthuizen die bezwaar hebben gemaakt tegen de korting van 25% op hun subsidie willen hun bezwaar doorzetten voor de rechter. Voor alle betrokkenen was de uitspraak zeer teleurstellend. Op veel vragen is bovendien geen antwoord verkregen. Zoals de uitleg van de gemeente van de beleidsregel op grond waarvan men meent aan de (door eigen werk verkregen) spaargelden van de buurthuizen te kunnen komen. Dat de beleidsregel hierbij juridisch niet voldoet aan de hoger staande subsidie-verordening is

Ter Zitting!

SBO ter zitting

Maandag 26 juni was het dan eindelijk zover, de behandeling van de bezwaarschriften van zeven buurthuizen. De onderbouwing van hun bezwaar tegen subsidiekorting is te vinden in de pleitnotitie van hun jurist*. Daar hebben we niets aan toe te voegen; aan de uitingen van de juriste van de gemeente des te meer. Het stak bijzonder dat zij meende te moeten zeggen dat het erg tegenviel dat de buurthuizen zo weinig “pro-actief” waren, ze waren zo “re-actief” geweest. Met andere woorden

MEMO: Gesprekken Politieke Partijen m.b.t. Buurthuizen

Stadhuis Leeuwarden - politieke partijen

De afgelopen weken hebben we een ronde langs de politieke partijen gemaakt, de FNP deed ons de suggestie hiervan een memo te maken. We hebben naast hen gesprekken gehad met raadsleden Marisha van Huizen (CDA), Klaas Zwart (PvdA), Elisabeth Hietkamp (GL), Christiaan Okkema (Gemeentebelangen) Jan van Olffen (VL). Smittenberg D66, Van Reenen CU en Vasbinder VVD volgen nog. Door de drukke verkiezingstijd werd het geen gemeenschappelijk gesprek op de geplande avond waarbij ook buurthuizen aanwezig waren, maar we waren blij

Nieuw SBO-bestuurslid: Jacob van Wieren

SBO-bestuurslid Jacob van Wieren

Mijn naam is Jacob van Wieren. Sinds 2007 ben ik werkzaam op het Nordwin College. Na het afronden van de HBO-opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) en Docent Omgangskunde ben ik begonnen als evenementencoördinator op het VMBO om daarna ook les te geven op het MBO. Ik verzorg bij diverse opleidingen vakken als communicatieve vaardigheden, gesprekstechnieken en projectmanagement. Daarnaast ben ik coördinator Regioleren, in deze functie organiseer ik projectmatig onderwijs met opdrachtgevers uit de regio. In 2014 ben ik naast

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel

Doolhof bezuinigingsronde - beleidsregel

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel met de antwoorden van de wethouder in blauw. Dag Martine, ten behoeve van onze inbreng bij het voorzittersoverleg is het volgende met de leden gedeeld: het voorstel dat wij van de gemeente hebben  ontvangen is vrijwel ongewijzigd van datgene wat in de bezwaarprocedure door Hollander Huuske afgewezen is gekregen. Daarmee blijven ook onze bezwaren staan. 1. Verkeerd uitgangspunt subsidiebedrag In Artikel 6 stelt de gemeente nu voor dat bij buurthuizen (verzamelnaam voor

« Minder recente berichten