Uitslag bezwarencommissie leidt tot gang naar rechter

Rechter

Drie van de zeven buurthuizen die bezwaar hebben gemaakt tegen de korting van 25% op hun subsidie willen hun bezwaar doorzetten voor de rechter. Voor alle betrokkenen was de uitspraak zeer teleurstellend. Op veel vragen is bovendien geen antwoord verkregen. Zoals de uitleg van de gemeente van de beleidsregel op grond waarvan men meent aan de (door eigen werk verkregen) spaargelden van de buurthuizen te kunnen komen. Dat de beleidsregel hierbij juridisch niet voldoet aan de hoger staande subsidie-verordening is

Ter Zitting!

SBO ter zitting

Maandag 26 juni was het dan eindelijk zover, de behandeling van de bezwaarschriften van zeven buurthuizen. De onderbouwing van hun bezwaar tegen subsidiekorting is te vinden in de pleitnotitie van hun jurist*. Daar hebben we niets aan toe te voegen; aan de uitingen van de juriste van de gemeente des te meer. Het stak bijzonder dat zij meende te moeten zeggen dat het erg tegenviel dat de buurthuizen zo weinig “pro-actief” waren, ze waren zo “re-actief” geweest. Met andere woorden

Nieuwsbrief – Mei 2017 – Vergunning buurtfeest kosteloos

SBO Nieuwsbrief Mei - Vergunning buurtfeest

Vergunning buurtfeest is kosteloos De raad heeft in april de bedragen voor evenementen opnieuw vastgesteld in drie categorieën, variërend van weinig tot veel risico. Wanneer echter een buurt- of wijkvereniging een evenement organiseert wordt er geen leges en precario geheven leert onze navraag! Op onze site te vinden onder “evenementenvergunning”. Bezwarencommissie verzet naar 26 juni, tribune? De zeven buurthuizen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun korting van 25% worden later gehoord dan gepland. We hopen dat ondanks dat het nu

Tarieven leges en precario voor evenementen is verhoogd

leges - Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

Let op: indien een buurt- of wijkvereniging een evenement organiseert wordt er geen leges en precario geheven. Op maandag 3 april 2017 heeft de gemeenteraad de wijzigingsverordening Leges gemeente Leeuwarden en de wijzigingsverordening Precario gemeente Leeuwarden vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor u als organisator van evenementen. In deze e-mail wordt de aanleiding beschreven en zijn de gewijzigde bedragen aangegeven. De wijziging leges- en precarioverordening is vanaf 22 april 2017 van kracht. Aanleiding verhoging De tarieven van de leges en precario

De VNG Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers verzekering

Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doet. Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers. Daarvan bent u er misschien wel één. De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers zijn actief in clubs en (sport)verenigingen. Denk daarbij ook leesmoeders op een basisschool. Klaar-overs en collectanten voor goede doelen. Vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingstehuis of speeltuinen opknappen… Ze doen belangrijk werk. En waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis

MEMO: Gesprekken Politieke Partijen m.b.t. Buurthuizen

Stadhuis Leeuwarden - politieke partijen

De afgelopen weken hebben we een ronde langs de politieke partijen gemaakt, de FNP deed ons de suggestie hiervan een memo te maken. We hebben naast hen gesprekken gehad met raadsleden Marisha van Huizen (CDA), Klaas Zwart (PvdA), Elisabeth Hietkamp (GL), Christiaan Okkema (Gemeentebelangen) Jan van Olffen (VL). Smittenberg D66, Van Reenen CU en Vasbinder VVD volgen nog. Door de drukke verkiezingstijd werd het geen gemeenschappelijk gesprek op de geplande avond waarbij ook buurthuizen aanwezig waren, maar we waren blij

« Minder recente berichten Recente berichten »