25 jaar SBO – Boekje toekomstvisie Buurt- en Dorpshuizen

Bij gelegenheid van het 25 jubileum van SBO komt een boekje uit waarin ook de voorlopers van onze vereniging worden beschreven. Alvast een stukje daaruit, een artikeltje over een raadsvergadering in 1986 wanneer de term bewonersparticipatie z’n intrede doet:

Krantenartikel 1

Naast die roerige geschiedenis kijken we vooruit, zeker op ons jubileumfeestje op 14 oktober. Stadskantine West, een vrijwilligerscollectief, verzorgt het buffet!

Raad in beeld, nog een tip

Voor de betrokkenheid tussen raad, buurt en pers nog een tip.

Voor de oprecht geïnteresseerde in onze gemeenteraad, en die zijn er genoeg,  is het een heidens karwei om de besluitvorming te volgen. Wat vooral mist is praktische uitleg en duiding.

Bijvoorbeeld bij de uitzendingen van de raadsvergaderingen, op zich een grote verworvenheid.

Hier zouden echt politieke commentatoren bij moeten zitten, die vooraf en in de pauzes de zaken uitleggen, de belangrijkste spelers benoemen en wat hen beweegt, welke belangen spelen. Ook de insprekers kunnen veel meer in beeld worden gebracht, interviews voor- en achteraf, om de belangen van de bewoners te laten zien. Dit wekt de interesse van medebewoners vaak veel meer op voor een onderwerp. Op dit moment blijven ze volledig uit beeld, letterlijk en figuurlijk. De publieke tribune is verbazingwekkend genoeg nog altijd vaak gevuld, maar de camera keurt de eigen bevolking geen blik waardig.

De lokale omroep, verantwoordelijk voor de uitzendingen, ontbreekt het op dit moment aan professionaliteit op dit gebied. Het vereist ook specifieke vakkennis. Binnenlands Bestuur heeft recent een reeks artikelen gewijd aan het ontbreken van die journalistieke inbreng, ze noemt dit het democratisch gat. Burgemeester Bilker heeft hierover ook al eens de noodklok geluid.

Buurtverenigingen kunnen mede door lokale omroep LEO geïnformeerd worden over de behandeling in de raadszitting wanneer het een probleem in hun buurt betreft.

Het moet toch mogelijk zijn dat bekwame oud- (en daarmee redelijk onafhankelijke) persvoorlichters aangetrokken worden om de uitzendingen te leiden en te duiden. Zet daarnaast een journalist (om het half jaar af te lossen) uit de serieuze media, en geef hen ruimhartig toegang tot ambtenaren en ambtelijke informatie. De volwassen betaling van deze professionele duiders moet via de lokale omroep lopen om de onafhankelijkheid te waarborgen.