Aanvraagformulier bestemmingsreserve

Voor het aanleggen van een bestemmingsreserve heeft een subsidie ontvangende organisatie toestemming nodig van de Gemeente Leeuwarden. Voor het aanvragen van zo’n reserve kunt u onderstaand formulier gebruiken.

Per reserve is een apart formulier nodig.

Aanvraagformulier bestemmingsreserve.