Berichten van: SBO Leeuwarden

Reactie SBO op verhalende rapportage leeuwarden en de wijken en dorpen 2019

Gisteren (8-1-2020) heeft SBO Leeuwarden de reactie op de verhalende rapportage Leeuwarden en de wijken en dorpen 2019 toegelicht tijdens het open podium van de gemeenteraad. Er zijn vier adviezen gegeven aan de gemeente. Als SBO komen wij op voor de belangen van onze leden; op dit moment 22 buurt- en dorpshuizen. Ons doel is om de positie van deze organisaties binnen de gemeente te versterken.  We willen voorkomen dat er buurt- en dorpshuizen gedwongen moeten sluiten zoals dat bij

Nieuwsbrief December 2019

SBO Nieuwsbrief December

Fijne feestdagen Voor u ziet u alweer de laatste SBO nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Traditiegetrouw wordt deze nieuwsbrief in deze feestmaand ook aan onze relaties bezorgd, met de SBO Kalender, deze is naar u onderweg! Wij willen u in de eerste plaats middels deze nieuwsbrief in deze bijzondere maand graag fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling wensen! Korte terugblik 2019 was in veel opzichten voor al onze leden een belangrijk en turbulent jaar. De herijking van het sociaal domein in

Nieuwsbrief oktober 2019 – ‘IT IS OAN JO’-potje

Nieuwsbrief oktober - subsidies - jubileum

Vaak wordt ons allemaal aangeraden eens over de schutting te kijken. Derhalve met interesse een raadsavond in Dantumadiel bekeken, daar was de bodem van de gemeentekas ook in zicht.  Diverse verenigingen konden geen subsidie meer krijgen en spraken daarom teleurgesteld in. Een inspreker was zo boos over eerder gewekte verwachtingen -waarop zijn vereniging meende te kunnen bouwen- dat hij uit alle rapporten van de gemeente de woorden over het hoog in het vaandel staan van “betrekken van de burger” had

« Minder recente berichten