Berichten van: SBO Leeuwarden

Pitchen voor impact in jouw dorp

Wijken en dorpen - met elkaar

Zijn jullie als bewonersinitiatief al een tijdje aan het pionieren en is het nu tijd om de plannen eens goed op papier te zetten? Of zijn jullie een dorpshuis dat steeds ondernemender wordt en zoeken jullie handvatten om de nieuwe koers vorm te geven? Dan is het trainingstraject Pitchen voor impact in je dorp voor jullie. In een serie workshops gaan we in op de volgende thema’s: *het maken van een sterk en haalbaar ondernemingsplan *de financiële basis voor een

SBO Nieuwsbrief – December 2018

SBO Nieuwsbrief December

Een heel goed 2019 Alweer een jaar om, nog drukte met de kerstfeestelijkheden in de buurthuizen en dan toch even vakantie voor onze bestuurders hopen we. Niet te lang, want dan moet er weer afgetuigd worden (ja de kerstboom) en op naar de nieuwjaarsborrels. Voor de broodnodige planning daarvoor weer onze kalender!! huishoudelijk Willen jullie vooral ook in het nieuwe jaar ons jullie wijkbladen blijven sturen, wij lezen ze graag! Verder een aanbeveling: voor het aanvragen van bestemmingsreserve (bij het

Buurthuis Molenpad definitief gesloten

Molenpad

Op 16 oktober 2017 is buurthuis Molenpad in de Van der Kooystraat op slot gedaan. De gemeente heeft het Carex in handen gegeven voor bewoning. Toen per januari 2017 penningmeester en voorzitter Vogel en Jansma er mee ophielden bleef Baukje van der Zee, na 16 jaar beheer, als enige over in het bestuur. Beoogd penningmeester Tjebbe Efdé stond haar bij maar zij zagen geen kans het buurthuis voort te zetten. Toen we hier in 2018 bij betrokken werden restte ons

SBO Nieuwsbrief – November 2018

SBO Nieuwsbrief November

Wethouder Van Gelder licht nieuwe rol SBO toe Op onze goed bezochte ledenvergadering van 1 november -we mochten zo’n veertig aanwezigen tellen- heeft wethouder Van Gelder (Groen Links) een toelichting gegeven op zijn voorstel voor een andere rol voor SBO. Het bleef voor ons toch vaag, de terugkerende uitleg bleek de opdracht tot “het elkaar  inspireren”. Hoe het in de praktijk moet om alle 48 (“nou grosso modo alle”, nuanceerde Van Gelder later), buurt- en dorpshuizen lid te maken van

« Minder recente berichten Recente berichten »