Begroting 2019 Gemeente Leeuwarden

Onderstaande gegevens komen uit de begroting van de gemeente Leeuwarden. Ze geven een overzicht van de subsidies die de gemeente per jaar beschikbaar stelt.

Begroting Gemeente Leeuwarden 2019.