Kom het bestuur van de Samenwerkende Bewoners Organisaties Leeuwarden versterken!

Wil je een bijdrage leveren aan het opkomen voor de belangen van bewoners in de gemeente Leeuwarden dan rekenen we graag op je! We zoeken vrijwilligers die met hoofd, hart en handen aan de slag willen voor ons samenwerkingsverband van buurt-, wijk- en dorpsorganisaties, de SBO.

Om in een team te werken aan het steunen van de aangesloten organisaties en het samen vinden van oplossingen. Met de ervaringen van de bewoners en de praktijk van alledag als basis. We willen je graag welkom heten in ons bestuur waar we niet doen aan officieel gedoe: we werken volgens de kracht van de eenvoud en houden het gezellig.

Als aspirant-bestuurslid draai je eerst een kwartaal ‘op proef’ mee. Je kunt dan ervaren of het werk je bevalt en of het klikt met de medebestuursleden. Daarna wordt met elkaar vastgesteld of je doorgaat  in het bestuur. Als dat het geval is dan word je voorgedragen aan de ledenvergadering van de SBO die beslist over de benoeming als bestuurslid.

Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Jacob van Wieren, info@sboleeuwarden.nl