Categoriearchief voor: Algemeen nieuws

Landelijke regeling financiële bijdrage tegemoetkoming schade COVID-19 gerealiseerd

Beste leden, Vanuit Stichting Doarpswurk kregen we het volgende heugelijke nieuws! Landelijke regeling financiële tegemoetkoming voor dorps- en buurthuizen alsnog gerealiseerd! Goed nieuws voor dorps- en buurthuizen: vanaf vrijdag 12 juni 2020 zijn ook zij opgenomen onder de TOGS-regeling (tegemoetkoming schade COVID-19). Na een intensieve lobby, mede vanuit Doarpswurk geïnitieerd en gesteund door vele partijen (waaronder de provincie Fryslân en alle gemeenten in Fryslân) is gistermiddag het verlossende bericht binnengekomen dat de regering heeft besloten deze regeling ook open te

Informatie openstelling buurthuizen

Op 1 juni j.l. hebben we een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond waarin informatie werd uitgewisseld over de openstelling van de buurt, wijk- en dorpshuizen naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde maatregelen van de overheid. De noodverordening is deze dag om 12:00 uur ingegaan. De gemeente heeft het onderstaande in een verslag uitgewerkt en naar ons opgestuurd. In de noodverordening die 1 juni is ingegaan staat de uitwerking van de zaken die mogen per 1 juni. Publiek toegankelijk gebouwen, waaronder

Kom het bestuur van de Samenwerkende Bewoners Organisaties Leeuwarden versterken!

Wil je een bijdrage leveren aan het opkomen voor de belangen van bewoners in de gemeente Leeuwarden dan rekenen we graag op je! We zoeken vrijwilligers die met hoofd, hart en handen aan de slag willen voor ons samenwerkingsverband van buurt-, wijk- en dorpsorganisaties, de SBO. Om in een team te werken aan het steunen van de aangesloten organisaties en het samen vinden van oplossingen. Met de ervaringen van de bewoners en de praktijk van alledag als basis. We willen

Heropening buurt-, wijk- en dorpshuizen na versoepeling maatregelen COVID 19

Er zijn veel vragen over de heropening van de buurt-wijk en dorpshuizen na de versoepeling van de maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus. Daarom heeft SBO deelgenomen aan een webinar, georganiseerd door Doarpswurk. Tijdens deze webinar werden verschillende ervaringen en tips uitgewisseld ten aanzien van een op te stellen ‘corona-beleid’ voor buurt-, wijk en dorpshuizen. De suggestie werd gedaan dat er een algemene poster met regels gemaakt zou kunnen worden, Doarpswurk gaf aan dat zij zullen kijken of ze

SBO Nieuwsbrief april 2020

SBO Nieuwsbrief april

In december 2019 is de laatste nieuwsbrief verstuurd. De wereld is inmiddels wel wat veranderd. We hopen dat ieder van jullie gezond is en het goed maakt, maar wat een idiote tijd leven we nu sinds maart in. Met het versturen van deze nieuwsbrief hebben we de persconferentie van 21 april afgewacht in de hoop dat er wat duidelijkheid bij zou zitten over het openstellen van onder andere de buurthuizen, maar helaas moeten we nog even in het duister blijven

Algemene ledenvergadering uitgesteld

Geachte leden/relaties/contactpersonen van SBO, Naar aanleiding van het COVID-19 virus heeft het bestuur van MFC Camminghastins via de beheerder laten weten dat de bijeenkomst op 26 maart niet op deze locatie door kan gaan. Wij begrijpen en respecteren dit besluit. Gezien de onzekerheid die er op dit moment heerst over welke gevolgen de dreiging van het virus heeft voor het open kunnen/blijven van de buurt/wijk en dorpshuizen hebben wij besloten om de vergadering eerst uit te stellen, totdat er vanuit de

« Minder recente berichten