Categoriearchief voor: Algemeen nieuws

Nieuwsbrief – Mei 2017 – Vergunning buurtfeest kosteloos

SBO Nieuwsbrief Mei - Vergunning buurtfeest

Vergunning buurtfeest is kosteloos De raad heeft in april de bedragen voor evenementen opnieuw vastgesteld in drie categorieën, variërend van weinig tot veel risico. Wanneer echter een buurt- of wijkvereniging een evenement organiseert wordt er geen leges en precario geheven leert onze navraag! Op onze site te vinden onder “evenementenvergunning”. Bezwarencommissie verzet naar 26 juni, tribune? De zeven buurthuizen die bezwaar hebben gemaakt tegen hun korting van 25% worden later gehoord dan gepland. We hopen dat ondanks dat het nu

Tarieven leges en precario voor evenementen is verhoogd

leges - Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

Let op: indien een buurt- of wijkvereniging een evenement organiseert wordt er geen leges en precario geheven. Op maandag 3 april 2017 heeft de gemeenteraad de wijzigingsverordening Leges gemeente Leeuwarden en de wijzigingsverordening Precario gemeente Leeuwarden vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor u als organisator van evenementen. In deze e-mail wordt de aanleiding beschreven en zijn de gewijzigde bedragen aangegeven. De wijziging leges- en precarioverordening is vanaf 22 april 2017 van kracht. Aanleiding verhoging De tarieven van de leges en precario

De VNG Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers verzekering

Praktische informatie voor vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijk stagiairs en iedereen die in het kader van ‘Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doet. Nederland telt ruim 4 miljoen vrijwilligers. Daarvan bent u er misschien wel één. De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers zijn actief in clubs en (sport)verenigingen. Denk daarbij ook leesmoeders op een basisschool. Klaar-overs en collectanten voor goede doelen. Vrijwilligers die koffie schenken in een verzorgingstehuis of speeltuinen opknappen… Ze doen belangrijk werk. En waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis

MEMO: Gesprekken Politieke Partijen m.b.t. Buurthuizen

Stadhuis Leeuwarden - politieke partijen

De afgelopen weken hebben we een ronde langs de politieke partijen gemaakt, de FNP deed ons de suggestie hiervan een memo te maken. We hebben naast hen gesprekken gehad met raadsleden Marisha van Huizen (CDA), Klaas Zwart (PvdA), Elisabeth Hietkamp (GL), Christiaan Okkema (Gemeentebelangen) Jan van Olffen (VL). Smittenberg D66, Van Reenen CU en Vasbinder VVD volgen nog. Door de drukke verkiezingstijd werd het geen gemeenschappelijk gesprek op de geplande avond waarbij ook buurthuizen aanwezig waren, maar we waren blij

Checklist voedselveiligheid voor vrijwilligersorganisaties

voedselveiligheid

Bij meer dan driekwart van de vrijwilligersorganisaties wordt eten en drinken uitgedeeld of verkocht. Voor veel vrijwilligersorganisaties is het uitdelen van eten en drinken aan vrijwilligers een blijk van waardering, of is het bereiden van voedsel een onderdeel van de activiteiten die de vrijwilligers ondernemen. Het bereiden, uitdelen en verkopen van eten en drinken moet veilig gebeuren. De vrijwilligersorganisatie is zelf verantwoordelijk voor deze veiligheid. Voedselveiligheid Om de veiligheid te kunnen garanderen heeft de Europese Unie een hygiëneverordening opgesteld. Vrijwilligersorganisaties

Ambtelijke toelichting Beleidsregel subsidiëring activiteiten

Calculator en pen - Beleidsregel

Inleiding Het college heeft in juli 2014 de beleidsregel subsidiering activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2015 vastgesteld.  De beleidsregel is een vertaling van de opgenomen maximale subsidie per locatie in de begroting voor het jaar waarop de beleidsregel van toepassing is en geeft uitleg over voor waar de subsidie voor bedoeld is en hoe je de subsidie kan verkrijgen. Beleidsregel ‘subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017’ Vanaf het kalenderjaar 2013 ontvangen de buurt-, wijk- en dorpshuizen het bedrag dat

« Minder recente berichten Recente berichten »