Categoriearchief voor: Gemeente Leeuwarden

12 maart – Debat Eenzaamheid

leges - Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

12 maart a.s. organiseert Sociaal Goud een debat omtrent eenzaamheid onder ouderen in Friesland. Verschillende politieke partijen hebben zich inmiddels aangemeld. CDA, PVDA, VVD, SP, Christen Unie, Partij voor de Dieren, 50 Plus, FNP, Groen Links, D66, Natuurlijk Fryslân en Provinciaal Belang zullen aanwezig zijn bij het debat. Het debat is vrij toegankelijk voor publiek.

Tarieven leges en precario voor evenementen is verhoogd

leges - Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

Let op: indien een buurt- of wijkvereniging een evenement organiseert wordt er geen leges en precario geheven. Op maandag 3 april 2017 heeft de gemeenteraad de wijzigingsverordening Leges gemeente Leeuwarden en de wijzigingsverordening Precario gemeente Leeuwarden vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor u als organisator van evenementen. In deze e-mail wordt de aanleiding beschreven en zijn de gewijzigde bedragen aangegeven. De wijziging leges- en precarioverordening is vanaf 22 april 2017 van kracht. Aanleiding verhoging De tarieven van de leges en precario

Ambtelijke toelichting Beleidsregel subsidiëring activiteiten

Begroting - Calculator en pen - Beleidsregel

Inleiding Het college heeft in juli 2014 de beleidsregel subsidiering activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2015 vastgesteld.  De beleidsregel is een vertaling van de opgenomen maximale subsidie per locatie in de begroting voor het jaar waarop de beleidsregel van toepassing is en geeft uitleg over voor waar de subsidie voor bedoeld is en hoe je de subsidie kan verkrijgen. Beleidsregel ‘subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017’ Vanaf het kalenderjaar 2013 ontvangen de buurt-, wijk- en dorpshuizen het bedrag dat

Beleidsregel Subsidiëring Activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

leges - Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden; gelet op titel 4.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 2, lid 1 “Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2”; gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012 “Koers Maatschappelijk Vastgoed” en de daarbij behorende documenten en het collegeprogramma 2014 – 2018; b e s l u i t vast te stellen de navolgende beleidsregel: Beleidsregel Subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

Hoe zoek je een motie over wijken- en dorpen?

motie zoeken

Antwoord van de gemeente Leeuwarden op de vraag: Waar kan ik een recente motie vinden? In principe is het zo dat de moties worden opgenomen in het verslag van de betreffende vergadering. In principe is het ook zo dat het verslag van de betreffende vergadering in het raadsinformatie systeem aan de betreffende vergadering wordt gekoppeld. En anders zit het verslag een of twee weken later in een besluitvormende vergadering waarin het verslag wordt vastgesteld. Zoek in Google op Leeuwarden notubiz,

« Minder recente berichten