Categoriearchief voor: SBO Nieuws

Kom het bestuur van de Samenwerkende Bewoners Organisaties Leeuwarden versterken!

Wil je een bijdrage leveren aan het opkomen voor de belangen van bewoners in de gemeente Leeuwarden dan rekenen we graag op je! We zoeken vrijwilligers die met hoofd, hart en handen aan de slag willen voor ons samenwerkingsverband van buurt-, wijk- en dorpsorganisaties, de SBO. Om in een team te werken aan het steunen van de aangesloten organisaties en het samen vinden van oplossingen. Met de ervaringen van de bewoners en de praktijk van alledag als basis. We willen

Heropening buurt-, wijk- en dorpshuizen na versoepeling maatregelen COVID 19

Er zijn veel vragen over de heropening van de buurt-wijk en dorpshuizen na de versoepeling van de maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus. Daarom heeft SBO deelgenomen aan een webinar, georganiseerd door Doarpswurk. Tijdens deze webinar werden verschillende ervaringen en tips uitgewisseld ten aanzien van een op te stellen ‘corona-beleid’ voor buurt-, wijk en dorpshuizen. De suggestie werd gedaan dat er een algemene poster met regels gemaakt zou kunnen worden, Doarpswurk gaf aan dat zij zullen kijken of ze

SBO Nieuwsbrief april 2020

SBO Nieuwsbrief april

In december 2019 is de laatste nieuwsbrief verstuurd. De wereld is inmiddels wel wat veranderd. We hopen dat ieder van jullie gezond is en het goed maakt, maar wat een idiote tijd leven we nu sinds maart in. Met het versturen van deze nieuwsbrief hebben we de persconferentie van 21 april afgewacht in de hoop dat er wat duidelijkheid bij zou zitten over het openstellen van onder andere de buurthuizen, maar helaas moeten we nog even in het duister blijven

Algemene ledenvergadering uitgesteld

Geachte leden/relaties/contactpersonen van SBO, Naar aanleiding van het COVID-19 virus heeft het bestuur van MFC Camminghastins via de beheerder laten weten dat de bijeenkomst op 26 maart niet op deze locatie door kan gaan. Wij begrijpen en respecteren dit besluit. Gezien de onzekerheid die er op dit moment heerst over welke gevolgen de dreiging van het virus heeft voor het open kunnen/blijven van de buurt/wijk en dorpshuizen hebben wij besloten om de vergadering eerst uit te stellen, totdat er vanuit de

Reactie SBO op verhalende rapportage leeuwarden en de wijken en dorpen 2019

Gisteren (8-1-2020) heeft SBO Leeuwarden de reactie op de verhalende rapportage Leeuwarden en de wijken en dorpen 2019 toegelicht tijdens het open podium van de gemeenteraad. Er zijn vier adviezen gegeven aan de gemeente. Als SBO komen wij op voor de belangen van onze leden; op dit moment 22 buurt- en dorpshuizen. Ons doel is om de positie van deze organisaties binnen de gemeente te versterken.  We willen voorkomen dat er buurt- en dorpshuizen gedwongen moeten sluiten zoals dat bij

Nieuwsbrief December 2019

SBO Nieuwsbrief December

Fijne feestdagen Voor u ziet u alweer de laatste SBO nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Traditiegetrouw wordt deze nieuwsbrief in deze feestmaand ook aan onze relaties bezorgd, met de SBO Kalender, deze is naar u onderweg! Wij willen u in de eerste plaats middels deze nieuwsbrief in deze bijzondere maand graag fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling wensen! Korte terugblik 2019 was in veel opzichten voor al onze leden een belangrijk en turbulent jaar. De herijking van het sociaal domein in

« Minder recente berichten