De AVG en buurtorganisaties

In deze presentatie de belangrijkste punten van de AVG zoals hij werd gegeven op de ALV van 17 april jl.

Downloaden

Naar de website van de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens voor meer informatie.