Algemene ledenvergadering

Kaart wordt geladen...

Datum en Tijd
Date(s) - 17/04/2018
20:00 - 22:00

Locatie
Buurthuis Tjerk Hiddes

Categorieën


VOORJAARS LEDENVERGADERING op dinsdag  17 april 2018 om 20.00 uur in Buurthuis Tjerk Hiddes, Tjerk Hiddesstraat 5-2, 8921 NM Leeuwarden

A G E N D A:

  1. Opening en mededelingen
  2. Actualiteit
  3. Jaarverslag SBO over 2017 ( graag  meenemen, ook voor punten 4 en 5!)
  4. Verslag ledenvergadering van  14 oktober 2017
  5. Financieel verslag over 2017 + begroting 2018– Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  6. Benoemen bestuursleden:als algemeen bestuurslid Keimp Pijpstra.

PAUZE

  1. Ronde situatie buurthuizen
  2. Uitleg privacywetgeving rond ledenbestanden (Keimp)
  3. Rondvraag en uiterlijk 21.30 uur sluiting, waarna we uiteraard informeel kunnen napraten…

Graag tot ziens op 17 april!

namens het bestuur,
Sietske Inberg, vz