Heropening buurt-, wijk- en dorpshuizen na versoepeling maatregelen COVID 19

Er zijn veel vragen over de heropening van de buurt-wijk en dorpshuizen na de versoepeling van de maatregelen naar aanleiding van het COVID-19 virus. Daarom heeft SBO deelgenomen aan een webinar, georganiseerd door Doarpswurk. Tijdens deze webinar werden verschillende ervaringen en tips uitgewisseld ten aanzien van een op te stellen ‘corona-beleid’ voor buurt-, wijk en dorpshuizen. De suggestie werd gedaan dat er een algemene poster met regels gemaakt zou kunnen worden, Doarpswurk gaf aan dat zij zullen kijken of ze in deze behoefte zouden kunnen voorzien. Het was goed om te constateren dat veel organisaties hier al over hebben nagedacht, zo hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden.
Naast het bespreken van mogelijke richtlijnen voor in het protocol gaf Doarpswurk ook aan dat zij momenteel een lobby voeren voor financiële ondersteuning van de buurt-, wijk en dorpshuizen, dit gebeurd (op advies van de provincie) eerst op landelijk niveau. Mocht hier geen gewenst resultaat uit komen dan zullen ze hierover in gesprek gaan met de provincie en de gemeente. Om zoveel mogelijk informatie van de buurt-, wijk en dorpshuizen te kunnen krijgen heeft Doarpswurk een enquête opgesteld. Een vriendelijk verzoek aan al onze leden om deze enquête in te vullen. Deze vindt u hier

Er zullen meer webinars worden georganiseerd, wij adviseren alle besturen om hieraan deel te nemen. De afgelopen webinar hebben wij als zeer informatief ervaren.

Voor een samenvatting over de afgelopen webinars en informatie en het opgeven voor komende webinars verwijzen wij u graag door naar de website van Doarpswurk.