Informatie openstelling buurthuizen

Op 1 juni j.l. hebben we een bijeenkomst van de gemeente bijgewoond waarin informatie werd uitgewisseld over de openstelling van de buurt, wijk- en dorpshuizen naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde maatregelen van de overheid. De noodverordening is deze dag om 12:00 uur ingegaan. De gemeente heeft het onderstaande in een verslag uitgewerkt en naar ons opgestuurd.

In de noodverordening die 1 juni is ingegaan staat de uitwerking van de zaken die mogen
per 1 juni. Publiek toegankelijk gebouwen, waaronder de buurt- wijk- en
dorpshuizen, mogen open per 1 juni. Per gebouw (dus niet per zaal) mogen 30 mensen samenkomen (exclusief het personeel) met inachtneming van het houden van 1,5
meter afstand voor mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren. Buiten geldt de basisregel: 1,5 meter afstand houden. Reserveren is niet verplicht. Het is wel handig als de buurt- wijk- en dorpshuizen overzicht hebben van hun bezoekers. Als er dan toch besmettingsrisico is geweest, is er makkelijker terug te vinden wie met de zieke persoon in contact kunnen zijn geweest.

Terras
Het is mogelijk om mensen op terras te ontvangen.
Als je altijd al een terras had, kun je dat ook nu gebruiken, met inachtneming van het houden van 1,5 meter afstand..
– Als je meer ruimte nodig hebt voor je terras (ivm afstand houden van 1,5 meter) moet je dat aanvragen bij de gemeente. In de bijlage staat hoe je dat moet doen.
– Als je normaal geen terras hebt, maar dat nu wel graag wilt, kun je dat ook aanvragen bij de gemeente (zie de bijlage).
Deze aanvragen worden via een korte procedure beoordeeld. Gemeente kan privilege geven voor exploitatie van tijdelijk terras of tijdelijke uitbreiding van terras.

Compensatieregeling vanuit de Rijksoverheid
In de Tweede Kamer is een motie ingediend en aangenomen om ook de buurt- wijk en dorpshuizen te compenseren voor gederfde inkomsten. Deze motie is nog niet overgenomen door de minister en de uitwerking moet nog gebeuren. We houden het in de gaten.

Hoe gaat het in de wijk- en dorpshuizen?
De Twirre in Wytgaard is alleen open voor vergaderingen. Activiteiten zijn er niet. In september gaat de Twirre weer open voor activiteiten. Er is dit jaar geen dorpsfeest. Dat gaat nog wel een gat in de exploitatie slaan. De Twirre kwam al in aanmerking voor de compensatie van € 4.000 euro, en daarmee zijn de gederfde inkomsten tot aan de zomer wel redelijk gecompenseerd.
Buurthuis Bilgaard is open op afspraak. De spreekuren van buurtservicepunt, thuiszorg zijn toegankelijk. Zij hebben een coronaprotocol, spatschermen, register voor mensen die binnenkomen, met toestemming (AVG) om de gegevens een tijdje te bewaren (ivm met eventueel contactonderzoek, mocht er toch een ziek iemand zijn geweest).
Ien en Mien in Goutum is open op reservering. De inrichting van het terras is afgekeken van Het Wapen van Leeuwarden. Dat is heel bruikbaar.
Froskenburgh in Aldlan heeft pas in september weer activiteiten. Is nu alleen open voor vergaderingen.
Rengerspark in MTV is niet open omdat de clubs (Spelletjes, biljart, klaverjassen)  die er gebruik van maken, nog niet weer actief mogen worden.
Insulinde in Heechterp-Schieringen gaat open als de groepen dat willen.
Britsenburg in Britsum is tot september alleen voor vergaderingen open.

Activiteiten
Koren, bands
Zingen is nog niet toegestaan. Er wordt veel onderzoek gedaan naar verspreidingsrisico’s en hopelijk wordt er binnenkort bekend wanneer en onder welke voorwaarden een en ander wel weer mag.
Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.
Ook bandjes mogen weer spelen mits 1,5 meter afstand in acht wordt genomen en maximaal 30 personen.
Dansen, yoga
Dans en yoga mag wel in de buitenlucht maar niet binnen, dus ook niet dorps- of buurthuis.
Biljarten, darten, poolen
is nog niet toegestaan
Bridge, klaverjassen, schaken
wordt afgeraden

Betalingsverkeer
het is niet verboden om met cash geld te werken, Het kan wel handig (en wellicht veiliger voor barpersoneel) zijn om mensen te laten pinnen.

Zijn de buurt- wijk en dorpshuizen in de zomer open?
Goutum wil graag open blijven en ziet daar wel behoefte in en kansen voor.
Heechterp wil ook open blijven en vraagt de buurt aan welke activiteiten behoefte is.

Noodwet
Er wordt op dit moment door het Rijk gewerkt aan een noodwet. Daarin komt meer centrale regie en daarmee uniformiteit in het land. De minister bepaalt via ministeriële besluiten wat wel en niet is toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan de burgemeester ontheffing verlenen.
Hiermee komt er minder macht en taken bij de Veiligheidsregio. Het wordt duidelijker wat wel en niet mag en de lokale burgemeester krijgt meer mogelijkheden.

Vervolg
Er is op dit moment geen aanleiding om een nieuw overleg in te plannen. Als die aanleiding ontstaat (doordat er nieuwe regels worden opgelegd bijvoorbeeld) organiseren we een nieuw overleg.
Het advies is om van elkaar te leren. Goutum biedt spontaan aan om andere buurt- en dorpshuizen te helpen met praktische vragen of om te laten zien hoe zij van start zijn gegaan.