Informatie van de gemeente in relatie tot Corona

Beste besturen van de buurt-, wijk- en dorpshuizen,

Inmiddels zijn we ruim 4 weken onderweg in de Corona crisis.

Het vraagt van ons allemaal veel geduld om nog langer de voorgeschreven maatregelen te volgen.

Ook van jullie als bestuur van een buurt-, wijk- of dorpshuis vraagt het veel.

De activiteiten die jullie voor jullie bewoners gepland hadden kunnen voorlopig niet doorgaan.

Dat is jammer voor de bewoners, jammer voor degenen die de activiteiten voorbereiden en jammer voor jullie als besturen.

Gelukkig ontstaan in deze tijd ook creatieve oplossingen, spontane hulpacties en ervaren we een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Om naast de gezondheid, ook banen en inkomens te beschermen is er vanuit de overheid veel aandacht voor regelingen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven.

De buurt-, wijk- en dorpshuizen vallen tot nu toe niet onder één van de rijksregelingen.

De SBI (Standaard Bedrijfs Indeling) codes van de meeste buurt-, wijk- en dorpshuizen correspondeert met de hoofdactiviteit “maatschappelijke dienstverlening”.

Met deze SBI code is er geen recht op de ‘Tegemoetkoming schade Covid-19’.

Landelijk is hier aandacht voor vanuit het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners (LSA) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK).

Er wordt voor gepleit dat deze SBI code wordt toegevoegd aan de lijst met SBI codes zodat ook de buurt-, wijk- en dorpshuizen voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.

Ook vanuit de provincie is aandacht gevraagd voor de situatie van de buurt-, wijk- en dorpshuizen.

Vanuit de FNP zijn vragen gesteld over de mogelijkheid voor het compenseren van de buurt-, wijk- en dorpshuizen vanuit het Iepen Mienskipsfonds.

Doarpswurk is momenteel bezig met het inventariseren van de situatie bij de buurt-, wijk- en dorpshuizen.

De gemeenteraad en het College hebben aandacht gevraagd voor  de problemen die mogelijk ontstaan nu de buurt-, wijk- en dorpshuizen als ontmoetingsplek tijdelijk wegvallen.

Na de crisis is de behoefte aan een vitaal buurt-, wijk- of dorpshuis als ontmoetingsplek voor bewoners misschien zelfs nog belangrijker!

De subsidies voor activiteiten en beheer lopen natuurlijk door en ook bij de verantwoording van de subsidies zal rekening gehouden worden met deze Corona-situatie.

Jullie kunnen met vragen nog steeds terecht bij de wijk- of dorpenmanager.

Wij houden jullie op de hoogte via de mail zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Met elkaar moeten we proberen deze moeilijke tijd  door te komen zodat jullie straks weer  je belangrijke functie in de gemeenschap kunnen vervullen.

Wij wensen jullie daarbij veel sterkte, maar vooral: blijf gezond!

Team Wijkmanagement Gemeente Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14058
//www.leeuwarden.nl
@Gemeente_Lwd