Landelijke regeling financiële bijdrage tegemoetkoming schade COVID-19 gerealiseerd

Beste leden,

Vanuit Stichting Doarpswurk kregen we het volgende heugelijke nieuws!

Landelijke regeling financiële tegemoetkoming voor dorps- en buurthuizen alsnog gerealiseerd!

Goed nieuws voor dorps- en buurthuizen: vanaf vrijdag 12 juni 2020 zijn ook zij opgenomen onder de TOGS-regeling (tegemoetkoming schade COVID-19). Na een intensieve lobby, mede vanuit Doarpswurk geïnitieerd en gesteund door vele partijen (waaronder de provincie Fryslân en alle gemeenten in Fryslân) is gistermiddag het verlossende bericht binnengekomen dat de regering heeft besloten deze regeling ook open te stellen voor dorps- en buurthuizen. De SBI-codes 88.999, 88.993 en 88.102 zijn toegevoegd, en de meeste dorps- en buurthuizen hebben over het algemeen een van deze codes.

En dat is zeer goed nieuws waarmee – naar wij verwachten – veel dorps- en buurthuizen geholpen zullen zijn.

Let daarbij wel op: de aanvraagprocedure sluit 26 juni om 17.00 uur!
Om dus eventueel van deze regeling gebruik te maken zult u snel moeten handelen. Na afloop gaat de regeling over in de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB). Op dit moment wordt nog uitgewerkt voor wie de TVL-regeling open zal komen te staan.

Wat behelst de TOGS-regeling op hoofdlijnen?
o    Eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,-
o    Hoofd- of nevenactiviteit is geregistreerd onder een van de vereiste KVK-SBI-codes.
o    Omzetverlies van minimaal € 4.000,- in de periode 16 maart tot 15 juni 2020, waar vaste lasten tegenover staan van minimaal € 4.000,-
o    Afgelopen 2 jaar niet meer dan € 200.000,- overheidssteun ontvangen.

Wat te doen?
o    Ga snel naar de website van RVO en controleer eerst (met uw KvK nummer) of u onder de juiste SBI-code valt.
o    Bekijk het instructiefilmpje op deze website zodat duidelijk wordt hoe het aanvraagproces verloopt.
o    Komt u in aanmerking? Start dan het aanvraagproces zo snel als mogelijk op.
o    Komt u er niet uit? Neem dan contact met ons op.

Noodfonds provincie Fryslân
Veel dorps- en buurthuizen – zo is onze verwachting – zullen gebruik kunnen maken van deze regeling, echter niet alle. Dit heeft veelal te maken met een andere registratie bij de KvK (de SBI-code) waardoor u mogelijk buiten de boot zou kunnen vallen.

Afgelopen week is door de provincie Fryslân bekend gemaakt dat er een noodfonds zal gaan komen onder andere ook voor sportverenigingen, dorps- en buurthuizen. Op welke wijze deze regeling zal worden ingevuld is nu nog niet bekend. Hier wordt nu in collegiale samenwerking hard aan gewerkt door Streekwurk, Sport Fryslân en Doarpswurk.

Het is voor Doarpswurk van groot belang om te weten wanneer u NIET voor de landelijke regeling in aanmerking zou komen. In een dergelijke situatie zou u dan mogelijk een beroep kunnen doen op het provinciale noodfonds. Komt u dus niet in aanmerking, geef dit dan zo snel als mogelijk aan ons door.

Afsluitend 
Lange tijd leek het erop dat dorps- en buurthuizen buiten alle regelingen zouden vallen. Wij zijn iedereen die heeft meegeholpen en meegewerkt zeer dankbaar voor hun inspanningen om de zeer belangrijke functie die dorps- en buurthuizen vervullen goed onder de aandacht te brengen van de politiek. Samen hebben we het verschil gemaakt. Mei elkoar, foar elkoar. 

Ook de politiek en de bestuurders zijn wij dank verschuldigd voor het besluit wat zij hebben genomen!

Met elkaar kunnen we de blik weer naar voren richten. Deze regelingen gaan een belangrijke bijdrage leveren om dorps- en buurthuizen weer toekomstbestendig te maken. Zodat de zeer belangrijke functie die zij vervullen behouden blijft.

Heel veel succes, heeft u vragen, schroom niet en neem vooral contact met ons op.

Team Doarpswurk