Meldingen maken met de MijnGemeente App

De gemeente Leeuwarden maakt het makkelijker voor haar inwoners om melding te maken van storende zaken in de openbare ruimte. Ze gaat daarom gebruikmaken van de MijnGemeente App. Met deze App, die beschikbaar is voor Android en iOS, kunnen met de smartphone foto’s gemaakt worden van bijvoorbeeld scheve lantarenpalen, zwerfvuil en illegale graffiti. Aan de foto kan automatisch de huidige locatie worden toegevoegd waarna de informatie wordt verstuurd aan de gemeente die vervolgens actie kan ondernemen.

De gemeente hoopt met de App sneller te kunnen reageren op meldingen en zo de openbare ruimte beter schoon te houden.

Meldingen kunnen natuurlijk ook doorgegeven worden via telefoonnummer:  14058, via de website op: www.leeuwarden.nl/contact of via Twitter: @Gemeente_Lwd.

De tweet van de Gemeente Leeuwarden: