Nieuwsbrief SBO september 2015

SBO Nieuwsbrief September

“ONTWIKKELRICHTING” 28 SEPTEMBER IN DE RAAD

De gemeenteraad houdt een forum, dat is het deel van een raadsvergadering waar ingesproken kan worden, op maandag 28 september, over het nieuwe beleid voor wijken en dorpen. Vanuit het SBO zullen we zeker inspreken, mogelijk ontmoeten we jullie daar ook?

In het algemeen vinden we het beleidsstuk vlees noch vis, je kunt er alle kanten mee op behalve die wij graag willen. En dan moeten we vooral mee blijven praten de komende zes jaar. Het is allemaal erg wollig. In een Te Gast in de LC namen we alvast een voorschot op de discussie, maar omdat daar nogal wat stukken uit gehaald zijn door de redactie verwijzen we ook even naar onze site voor de volledige tekst.

HEECHTERP/SCHIERINGEN

Op onze voorjaarsledenvergadering kwam voorzitter Nienke Kuiper met de brief die zij zojuist hadden ontvangen dat ze met een verbeterplan voor activiteiten moesten komen anders dreigde sluiting. Aanwezig wethouder Van der Molen ging het gesprek met haar niet uit de weg en stelde dat er nog alle gelegenheid tot verbetering was. Daarna heeft de zaak een vreemd verloop genomen. Nienke diende in overleg met hun wijkmanager een verbeterplan in, ondernam ook concrete stappen, hoorde vervolgens niets en werd na de zomervakantie gebeld door de wethouder dat het buurthuis diezelfde middag zou worden gesloten. Door tussenkomst van een ingeschakelde advocaat is dat niet doorgegaan. Uit gesprekken met Nienke en haar bestuursleden begrijpen we dat ze nu weer met de gemeente om tafel gaan, waarbij Douwe Beimin als bemiddelaar wordt ingezet. We vertrouwen dat dit tot “waarheidsvinding” zal leiden, en dat er een traject wordt ingezet waarbij niet meer mensen worden beschadigd. Afgesproken is dat we stand-by zijn.

SCHEPENBUURT

In het kort geding dat door de concurrerende Stichting Schepenbuurt o.l.v. Bea Moed tegen de gemeente was aangespannen teneinde het panelbudget toegewezen te krijgen, heeft de rechter besloten dat het “oude” wijkpanel, waarin ook vertegenwoordigers van ons lid, zeg maar buurthuis “It Skiphûs”, zitting hebben, het panelbudget mogen houden.

KANDIDATEN “VLIEGBASISCOMMISSIE”

Voor overleg over milieu-aspecten rondom de vliegbasis is zo’n 20 jaar geleden de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne opgericht waarin vertegenwoordigers van Defensie en vertegenwoordigers van bewoners uit de omgeving met elkaar praten over actuele zaken. De zorgen van omwonenden breidden zich bijvoorbeeld uit van geluid naar uitstoot, met de komst van de JSF ook niet onbelangrijk. Twintig jaar geleden is wijkvereniging Westeinde gevraagd om een vertegenwoordiger namens de bewoners te leveren, als afvaardiging voor heel Leeuwarden bovendien. Daarnaast leverden Marssum en Coarnjum ook elk een vertegenwoordiger. Dhr. Stormer heeft het al die jaren voor Westeinde gedaan, en wij hebben de gemeente gevraagd nu voor zijn opvolging de kandidaatstelling te verbreden. Dat gebeurt ook, en als het goed is hebben jullie onlangs ook een oproep tot het noemen van geschikte kandidaten ontvangen. Graag zouden wij daarvoor dhr. Fokke van der Meulen willen aanbevelen. Fokke is oud-voorzitter van Nijlân, bij velen bekend nemen we aan, dus qua referentie voor zijn vrijwilligerswerk hoeven we daar hier niets meer aan toe te voegen. Daarnaast heeft hij echter een lange staat van dienst bij de marechaussee, dus is ook goed op de hoogte met het werken met Defensie. Voor goed begrip, Fokke is volkomen onafhankelijk, het SBO doet alleen een voordracht.

NIEUW LID: CAMBUURSTERHOEK

Verheugend nieuws, buurthuis Cambuursterhoek maakt een nieuwe (door)start. Een fris bestuur, met Marten Stoelwinder als voorzitter. Wij zullen hen graag steunen, een opbouwfase is altijd extra tijdrovend. Dan is het heel erg jammer als, zoals afgelopen weekend gebeurde, de ruiten van je pas opgeknapte buurthuis worden ingeslagen! Maar nieuw élan doet wonderen: een sponsor heeft
€ 500 ter beschikking gesteld voor de gouden tip over de verdachten. En het lijkt er op dat…..