Paracommercie

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden i.v.m. schenktijden alcoholhoudende dranken in Paracommerciële instellingen/horeca

Inleiding
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. Uit deze DHW vloeien vier nieuwe verordenende bevoegdheden voor de gemeente voort:

  • Paracommerciële verordening (verplicht)
  • Verordening regulering prijsacties (facultatief)
  • Verordening toegangsleeftijden en sluitingstijden (facultatief)
  • Beperking verstrekken van zwak alcoholhoudende drank in bedrijven & winkels en/of vanuit bestelruimten (internetbestellingen) (facultatief)

Bovenstaande facultatieve verordeningen worden later separaat uitgewerkt, in het kader van de samenvoeging met de gemeente Boarnsterhim.
Met dit raadsvoorstel wordt beoogd te voldoen aan de verplichting tot het instellen van een paracommerciële verordening.

De DHW verplicht de gemeenten om voor 1 januari 2014 een paracommerciële verordening vast te stellen. Het belangrijkste doel is het voorkomen van oneerlijke mededinging jegens de reguliere horeca. Die regels moeten in ieder geval betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • De tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcohol mag worden verstrekt;
  • de in de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
  • de in de inrichting te houden bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de betreffende rechtspersoon betrokken zijn.

Lees hier het volledige document