SBO Nieuwsbrief April 2016

SBO Nieuwsbrief april

Onduidelijkheid grondslag korting buurthuizen blijft

Omtrent de korting op de elf buurthuizen blijft onduidelijkheid over de wettelijke grondslag. Raadslid Feddema heeft de griffie gevraagd (veel dank) hoe en wanneer de omstreden subsidieverordening –waar de ambtenaren naar verwijzen- in de raad is behandeld. Wij begrijpen dat dit een intensieve zoektocht is geweest, maar kunnen uit de verkregen informatie nog steeds niet opmaken waar, wanneer en door wie, de criteria voor het korten van de buurthuizen zijn opgesteld.

Bezwaar Hollander Hûske gegrond verklaard

Ook de uitspraak van de Bezwarencommissie wijst op het ontbreken van de grondslag en de commissie verklaarde daarom het bezwaar van Buurtvereniging Hollanderwijk gegrond. Deze uitspraak is 19 april gekomen.

Het wachten is nu op het besluit van B&W over dit advies. Leggen zij het naast zich neer, of nemen ze het over, en geldt het dan voor alle elf gekorte buurthuizen? We wachten het in spanning af en hopen op een goede afloop die nieuwe wegen biedt om tot helder beleid te komen. Op 28 april geven we daarvoor een presentatie “Back to Basics” in een werkgroep onder leiding van raadsleden in de Koperen Tún.

Overzicht vermogensposities buurthuizen

In de afgelopen ledenvergadering van SBO, 4 april in Lekkum, kwamen er veel vragen naar dit overzicht, men is o.a. benieuwd wat de gemeente beschouwd als “vermogen”. Zijn dit puur reserves, of is daarbij de hele inventaris gerekend? Wij moesten het antwoord schuldig blijven want wij hebben dit overzicht niet kunnen krijgen. Mevrouw Diephuis verzoekt ons dit zelf bij de leden op te vragen.

Eigen beheer groot onderhoud buurthuizen

SBO-bestuur heeft van de leden toestemming gekregen om verder verkennende gesprekken met de gemeente aan te gaan over het in eigen beheer nemen van groot onderhoud. Hiermee zou een slag gemaakt kunnen worden qua duurzaamheid, efficiëntie en wijkeconomie, tenminste dat moet de bedoeling zijn. Wordt vervolgd.

Nieuw bestuurslid Ronald de Lange

In dezelfde ledenvergadering is een nieuw bestuurslid aangetreden. Ronald de Lange is geen onbekende in het buurtwerk, in de Vosseparkwijk heeft hij al menig steentje bijgedragen aan het jeugdwerk (niet verbazend gezien zijn professie) en het redactiewerk.

Terugtreden bestuurslid Ringersma

Helaas heeft ons bestuurslid Hein Ringersma besloten zich terug te trekken uit ons bestuur. Wij zijn daarom bezig met nog nieuwe kandidaten want het mag duidelijk zijn dat het bestuur momenteel veel zaken onder handen heeft.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief

Uitspraak bezwarencommissie
Inbreng SBO