SBO Nieuwsbrief april 2020

In december 2019 is de laatste nieuwsbrief verstuurd. De wereld is inmiddels wel wat veranderd. We hopen dat ieder van jullie gezond is en het goed maakt, maar wat een idiote tijd leven we nu sinds maart in. Met het versturen van deze nieuwsbrief hebben we de persconferentie van 21 april afgewacht in de hoop dat er wat duidelijkheid bij zou zitten over het openstellen van onder andere de buurthuizen, maar helaas moeten we nog even in het duister blijven tasten.

Sinds het vertrek van Sietske zitten we met slechts twee bestuursleden, gelukkig ondersteund door Bernard en onze adviseur Nanne. Desalniettemin zijn we nog steeds met SBO in de weer. In het begin van het nieuwe jaar kregen we de beschikking binnen van de gemeente, we zijn 500 euro gekort! De gemeente is nog steeds van mening dat we alle buurt- en dorpshuizen van de gemeente Leeuwarden bij onze verenging moeten krijgen. Als ons het lukt om in 2020 vijf nieuwe leden te werven, dan is de gemeente bereid om die ontbrekende 500 euro alsnog over te maken. We hebben in januari hierover een gesprek gehad met Martine Diephuis. We erkennen dat het vergroten van het draagvlak voordelen heeft, maar dat het met maar slechts twee bestuursleden niet te doen is om een ledenwerfcampagne op te zetten. Ze had hier alle begrip voor en het eerste half jaar hebben we uitgetrokken om ons bestuur te versterken. Dat neemt niet weg dat we als SBO samen moeten nadenken of we deze uitbreidingsslag willen of moeten maken. Dit zullen we tijdens een ledenvergadering met elkaar moeten besluiten. Wat het bestuur betreft liggen alle opties open.

Opstappen HS

Onaangenaam verrast waren we toen we, zonder opgaaf van reden, een opzegging kregen van het SBO lidmaatschap van wijkcentrum Heechterp Schieringen. We hebben hier een erg vervelend gevoel bij, en gaan hier nog met het bestuur over in gesprek. We begrijpen nu nog niet waarom HS tot opzegging besloten heeft.  We willen aan jullie allemaal duidelijk maken dat het bestuur altijd open staat voor feedback en suggesties. Het is belangrijk dat de leden tijdig bij ons aangeven als er zaken zijn waar men twijfels over heeft. De schrik en teleurstelling zijn nu juist zo groot, omdat er niet aan de bel is getrokken over ongenoegen of kritiek op het SBO.

Buurt- en dorpskamers

Verder hebben we bezoek gehad van de opbouwwerkers die de buurtkamers moeten realiseren. Eén daarvan leek wat te worstelen met de contacten met de buurthuizen. Daarover hebben we ook contact gehad met Âldlân, omdat Âldlân zelf veel energie in het opzetten van een pilot heeft gestoken. Ze zijn ook al bekend met deze opbouwwerkers. Corona heeft in ieder geval voor de nodige vertraging gezorgd.

Wat we wel kunnen melden is dat de opbouwwerkers met Amaryllis in gesprek zijn om een concept te bedenken van de buurt- en dorpskamers. Ook zijn ze een werkgroep buurt- en zorgkamers gestart op ‘bestuurlijk’ niveau. Hierin zitten o.a. Amaryllis, Windkracht 058 (samenwerkingsverband Aardema Zorg Groep, innzorg en jij centraal), M.I.E.P. (multi inzetbaar efficient professioneel, een huishoudservice) en het Friese Land (voor de thuiszorg). Ze zoeken nog een gesprekspartner vanuit de sociale basis en ze hebben hiervoor ook het SBO gevraagd.  Vooralsnog houden we de boot af, vanwege ons gebrek aan bestuurskracht, maar we volgen dit dossier nauwlettend omdat het ons allemaal gaat raken.

Roep om bestuursleden

Het stond ook al in de introductie, maar we kunnen niet genoeg benadrukken dat een tweemans bestuur onvoldoende is om SBO goed te kunnen bedienen. Sterker nog, we voldoen niet eens aan de wet. De gemeente heeft ook aangegeven dat dit consequenties voor subsidie kan hebben, zo verwachten ze in ieder geval dat er een penningmeester is. In onze eigen statuten staat dat er minimaal vijf bestuursleden moeten zijn. Daarom een dringende oproep aan jullie de leden, om het bestuur te komen (helpen) versterken. De vereniging SBO kan alleen goed functioneren als er meer bestuursleden komen. Er is in feite sprake van een noodsituatie. Het bestuur zit niet stil, maar is de afgelopen periode aan de slag is geweest om personen te benaderen voor een bestuurslidmaatschap. Tot nu toe zonder resultaat.

Nieuws omtrent  ALV

Zoals jullie allemaal weten is de ALV van 26 maart niet doorgegaan. Met de update van de maatregelen van het kabinet kunnen we zeggen dat de onzekerheid voor de buurthuizen vooralsnog blijft voortbestaan. Het plannen van een nieuwe ALV zit er dus nog niet in. Zodra de maatregelen versoepeld worden, kunnen jullie een nieuwe uitnodiging verwachten.

Compensatie in tijden van Corona?

Het is nog onduidelijk hoe en of de gemeente buurthuizen gaat steunen, omdat er in deze tijd natuurlijk geen inkomsten zijn.

We hebben dit ook op de SBO site gezet en je kan alles lezen via deze link:

//sboleeuwarden.nl/informatie-van-de-gemeente-in-relatie-tot-corona/

In het kort komt het erop neer dat nog nagedacht wordt over steun. Er wordt in ieder geval wel rekening gehouden met verstrekte subsidies voor activiteiten die nu niet door kunnen gaan.  We horen graag hoe jullie contacten met de gemeente verlopen op dit gebied.

SBO bestuur op de mailinglijst

We doen ons best op de hoogte te blijven van jullie activiteiten. Sietske kwam nog wel ’s ergens, maar Jacob en Berend hebben een voltijd baan, doen nog een studie of hebben kinderen. Dat betekent dat we beperkt de tijd hebben en het zou ons erg helpen als we van jullie te horen krijgen waar jullie mee bezig zijn. Nieuwsbrieven of mededelingen die naar jullie leden gaan, ook graag sturen naar info@sboleeuwarden.nl.