SBO Nieuwsbrief December 2015

SBO Nieuwsbrief December

Een raadslid twitterde na de raadsvergadering van 30 november dat het een succes was dat na “druk overleg en afstemming” de raad een motie over het wijzigen van de opzet van de structuur in de wijken heeft aangenomen.

Bijna tegelijkertijd twittert wethouder Van der Molen dat het zo mooi was dat de raad na zes jaar het door hem voorgelegde beleid unaniem heeft aangenomen.

Uit deze haaks op elkaar staande tweets valt af te leiden dat er op z’n minst verschil van inzicht bestaat tussen wethouder en raad over hoe nu verder met het beleid voor wijken en dorpen. Het is dus zaak om goed te luisteren naar wat de raad heeft gezegd en besloten.

Uitgezonderd CDA, VVD en CU (dus 12 stemmen tegen en 27 voor) heeft de raad deze motie* aangenomen: “Democratisering wijkvertegenwoordiging Wijkbelang”. Daarin krijgen B&W de opdracht om een democratische structuur te ontwikkelen vanuit een verenigingsvorm. Belangrijk is daarbij de toelichting van raadslid Klaas Zwart, die herhaalde dat de wijkpanelstructuur het voor hen niet meer is.

Hoewel we nu weer een nieuw traject van vergaderen in gaan, is het voor ons een opluchting dat er nu eindelijk een duidelijke richting door de raad is aangegeven. Het komt nu op de uitwerking aan. De raad wil de nieuwe structuur in mei 2016 voorgelegd krijgen. Een werkgroep bestaande uit raadsleden en deskundigen moeten meeschrijven aan die uitwerking.

Graag werken we hier aan mee. De tien punten* die we al voor de raad hadden gemaakt willen we heel graag verder uitdiepen zodat, zoals een ander raadslid opmerkte, we ons dan eindelijk helemaal kunnen toeleggen op de “wezenlijke problemen”.

Het bestuur SBO wenst ieder vooreerst een heilzaam kerstreces toe!

* Zowel motie als ons tien punten-plan zijn te vinden op onze site.