SBO Nieuwsbrief – December 2018

SBO Nieuwsbrief December

Een heel goed 2019

Alweer een jaar om, nog drukte met de kerstfeestelijkheden in de buurthuizen en dan toch even vakantie voor onze bestuurders hopen we. Niet te lang, want dan moet er weer afgetuigd worden (ja de kerstboom) en op naar de nieuwjaarsborrels.

Voor de broodnodige planning daarvoor weer onze kalender!!

huishoudelijk

Willen jullie vooral ook in het nieuwe jaar ons jullie wijkbladen blijven sturen, wij lezen ze graag!

Verder een aanbeveling: voor het aanvragen van bestemmingsreserve (bij het invullen van de jaarlijkse subsidieaanvraag) kunnen jullie een standaardformulier van onze site gebruiken, de gemeente vindt het een correct formulier, maar uiteraard kan een zelf opgestelde brief ook altijd. Wees bij het invullen van de periode waarvoor je de reservering wilt wegzetten niet te krap, een jaar is zo om zoals wij weten.

Voor de bezinning

keken we nog even terug op wat er zoal gepasseerd is in dit roerige jaar en dan pikken we toch het Molenpad er uit. Onderstaand stukje is geschreven voor het wijkblad van de Vlietzône maar het blijft nog actueel.

Op 16 oktober 2017 is buurthuis Molenpad in de Van der Kooystraat op slot gedaan. De gemeente heeft het Carex in handen gegeven voor bewoning.

Toen per januari 2017 penningmeester en voorzitter Vogel en Jansma er mee ophielden bleef Baukje van der Zee, na 16 jaar beheer, als enige over in het bestuur. Beoogd penningmeester Tjebbe Efdé stond haar bij maar zij zagen geen kans het buurthuis voort te zetten. Toen we hier in 2018 bij betrokken werden restte ons ook niet veel anders dan te proberen met hen de sluiting netjes af te handelen. Voor de inboedel is bijvoorbeeld een rommelmarkt georganiseerd op 1 december.

Toch riep dit bij ons veel vragen op, had dit niet anders gekund? Hoe kan het dat aan de andere kant van de wijk een grote nieuwe organisatie –Netwerkcentrum Oud Oost- wordt opgetuigd, met opbouwwerker en beheerder, terwijl dit buurthuis duidelijk ondersteuning nodig had?

Zijn er niet voldoende bestuurders in de wijk en waar ligt dat dan aan: de veranderde samenstelling van de wijk, meer studenten, minder gezinnen? Of het terugtrekken van de mensen op zichzelf, achter pc en facebook?

Het laatste geloven we niet in, Buurthuis Welgelegen is bijvoorbeeld twee jaar gesloten geweest (door oorzaken die overigens voorkomen hadden kunnen worden) dat hebben we weer weten open te krijgen en niemand kan zeggen dat het niet een duidelijke functie vervult, we horen altijd dat het zo’n gezellig buurthuis is!

Naar onze mening verdient de Molenpadbuurt ook een laagdrempelige voorziening, het is een kleine wijk maar zit ingeklemd tussen drukke verkeersstromen -Vliet, Bleeklaan, Wijbrand de Geest- en zeker voor jonge ouders met kleine kinderen en ouderen is een veilig, gezellig knooppunt van belang.

Alleen het feit al dat niemand van de “georganiseerde” wereld ons op de hoogte bracht van de zwakke situatie van het buurthuis zegt al iets over één van de oorzaken van sluiting, het ontbreken van communicatie vanuit en naar de wijk.

De Molenpadbuurt lijkt uit los zand te bestaan wat hooguit even aan de kar van de opbouwwerker blijft hangen, een vergeten stukje. Jammer, jammer.

Jammer voor al die mensen die er veertig jaar de schouders onder hebben gezet en jammer voor al die mensen die hun eigen buurt niet meer –leren- kennen. Wij denken dat het anders had gekund.

Ta eintsje beslút

Vanuit SBO blijven we denken dat het anders kan, ook in 2019 willen we ons weer sterk maken voor laagdrempelige voorzieningen in de wijk, samen met jullie, als het even kan. Tot in 2019!

De beste wensen van het bestuur van SBO

Sietske, Jacob, Keimp, Elly, Berend en Bernard.