SBO Nieuwsbrief Januari 2016

SBO Nieuwsbrief januari

GEKORT ZONDER BELEID

Van drie buurthuizen hebben we nu doorgekregen dat ze een kwart gekort zijn in hun subsidie. Wij hopen van harte dat zij bezwaar maken. De raad heeft besloten dat we dit jaar met elkaar tot nieuw beleid moeten komen. Wij vinden het dan ook niet meer dan fatsoenlijk om ook hierover tot afspraken met elkaar te komen in deze periode. Het afromen van spaargelden hangt al langer boven de markt maar er zijn ons nooit uitgangspunten voorgelegd. Nu lezen we in de brieven aan de gedupeerde buurthuizen, dat ze op grond hiervan worden gekort.

Dit roept veel vragen op, bijvoorbeeld een buurthuis heeft gespaard om de verouderde keuken te vervangen, mag die reservering zomaar afgepakt? En waar gaat het afgeroomde geld heen? In gesprekken met de gemeente krijgen we steeds te horen dat het bedrag van de buurthuizen is “gemaximaliseerd”, d.w.z. wanneer 1 buurthuis meer krijgt een ander daarvoor moet inleveren. Hoe is dat dan andersom, als er van de buurthuizen wordt afgepakt, komt dat dan een ander ten goede?

OUTSOURCEN VAN BUURTHUIZEN

Zoals op onze site vermeld hebben we deze week geprobeerd er achter te komen wat het LC-bericht, dat de raad in beslotenheid is geïnformeerd over een “partij” die mogelijk belang heeft bij overname buurthuizen, behelst. Opnieuw zien we hier een ontwikkeling die in het komende traject van nieuw buurtbeleid thuishoort. De afdeling Vastgoed onder wethouder Diks moet inhoudelijk afstemmen met afdeling Welzijn onder wethouder Van der Molen, dit zijn toch hoogst belangrijke zaken die in het beloofde gezamenlijke traject, met belanghebbenden en raad, thuishoren? Vermeldenswaard is dat wethouder Diks telefonisch contact met ons heeft opgenomen nadien om e.e.a. toe te lichten en geruststellende woorden te spreken over eventuele verkoop van de buurthuizen. Uiteraard stellen we dit op prijs bovenal omdat is afgesproken een vervolgafspraak te maken in overleg met wethouder Van der Molen. Want wij willen toch wel graag eens nader van gedachten wisselen over het langer sluimerende voornemen van de gemeente om beheer en onderhoud van de buurthuizen weg te zetten, of zoals dat nu blijkt te heten, te “outsourcen”.

BIG SOCIETY

Maandagavond 1 februari(?) neemt de raad een besluit over verdere ondersteuning van deze nieuwe ontwikkeling. Met name de bedragen die in de Wielenpôlle voor het buurtwerk worden ingezet krijgen wij geen hoogte van. Een ambtenaar zei ons dat het een deel subsidie is en een deel aanbesteding. Tot nu toe heeft niemand ons deze som kunnen uitleggen, maar dat dit een gouden wijk wordt dat staat wel vast. Buurtvoorzitter Piet Kramer legt het op tv aldus uit: “se krije toch geen baan mar we geve se (de bewoners dus) opleidingen voor hun gevoel van eigenwaarde”.

STICHTINGENFESTIVAL IN OLDEGALILEEEN

Een stichting heeft niet onze voorkeur wat organisatievorm betreft, dat is onderhand redelijk bekend. Als voorbeeld hoe dat kan uitpakken noemen we dan wel Oldegalileeën, waar de opgedoekte buurtstichting nog altijd € 70.000,– in kas heeft zonder dat iemand er wat over kan zeggen. Maar het zit in de genen van de buurt blijkbaar want recent plopten weer twee stichtingen uit de grond: de Groene Apotheek, voor het buurttuingebeuren, en de wijkkrant is ook, met dank aan de wijkmanager voor de medewerking, in een stichting ondergebracht. Bloemenbuurt-Oldegalileeën, toch niet de meest massale wijk, heeft dan in het wijkwerk al vier stichtingen…

SITUATIE SCHIERINGEN-HEECHTERP

Laatste stand was de deadline van de gemeente dat voor 1 januari duidelijke verbetering moest zijn opgetreden. Door bestuur Schier-Heech is Douwe Beimin aangetrokken als ondersteuner. Vanuit de gemeente is Ad van Alphen op het verbetertraject gezet. Wethouder Van der Molen had de volgende eisen opgesteld lezen we in het raadsstuk:

 • Realisatie van een stevig afstemmings- en samenwerkingsmodel tussen het wijkcentrum en het sociaal wijkteam.
 • Mede in samenwerking met het wijkpanel realisatie van een “platform Heechterp/Schieringen”, waar iedereen, die activiteiten in de wijk ontplooit met elkaar aan tafel zit (als eerste voorwaarde om te komen tot verdere samenwerking en afstemming).
 • Presentatie van een gezamenlijk activiteitenprogramma in het wijkcentrum van verschillende aanbieders, gebaseerd op vragen uit de wijk. Op welke wijze de beheerder van wijkcentrum wordt ingezet en hoe hij daarbij wordt aangestuurd.
 • Realisatie van een open bestuursstructuur:
  • Waar sprake is van een brede samenstelling uit de wijk.
  • Waar geen sprake is van dubbelmandaten, mogelijke belangenverstrengeling (in functies of in privé/zakelijk) of vermenging van verantwoordelijkheden.
  • Met een heldere en zuivere taakverdeling.
  • Die vastgelegd is in statuten en huishoudelijk reglement.

Wij begrijpen dat de wethouder de huidige stappen gelukkig als voldoende heeft beschouwd voor het instellen van een nieuwe deadline, 1 april. Sterkte mensen.

TO TWITTER OR NOT TO TWITTER

Binnen ons bestuur woedt een discussie over het gebruik van de sociale media (Twitter), zoals dat dan zo mooi heet. We hebben besloten jullie dit op de ledenvergadering voor te leggen, we hopen dat jullie je ervaringen met ons willen delen voor wat betreft het afbakenen van facebook-communicatie etc., en ook hoever wij daar in moeten gaan.

GELDPOTJE VOOR KUNST, VOOR 1 APRIL AANVRAGEN

We attenderen graag even op de aardige Community Art Regeling, een kunstenaar maakt dan met bewoners, jong of oud, een kunstproject in de buurt. Het moet uitgevoerd in de periode van 1 juli tot eind dit jaar. Voor bijvoorbeeld € 5.000,– is al iets leuks uit te voeren!