SBO Nieuwsbrief November 2015

SBO Nieuwsbrief November

De mensen

Afgelopen maandag, 2 november, hadden we onze najaarsledenvergadering. De luxe variant, ooit ontstaan als antwoord op het grootse onthaal dat de wijkpanels ten deel viel. Grietje Tanahatoe herinnerde hier aan bij haar terugblik op twintig jaar bestuurslid. Inmiddels beschouwen we het toch ook een beetje als dank voor al het werk dat de bestuurders ieder jaar verzetten dus we gaan kijken hoe we de “traditie” in het huidige versoberde klimaat kunnen voortzetten.

Met het afscheid van Grietje, dat mag duidelijk zijn, ging een stuk geschiedenis aan ons voorbij. Naast de vele leden, er waren maar drie buurthuizen niet, waren daarbij twee oud-voorzitters aanwezig, Doety Tamminga die tien jaar volmaakte, en Jaap Braaksma, tevens oprichter. Twee vertrouwde gezichten ontbraken helaas, Lex Bout en Ietje Schrage, die respectievelijk de Vrijheidswijk en Toekomst/Vossepark dit jaar ontvielen. Een groot verlies, beide waren mensen die jaren en jaren hun energie in het wijkwerk staken. Het is dan toch bijzonder om te zien dat er nieuwe generaties bestuurders opstaan, Martin Schrage is speciaal verwelkomd dat zullen jullie begrijpen.

Onder de 45 aanwezigen waren meer nieuwe gezichten, we telden acht die zich even speciaal voorstelden, waaronder een heel nieuw lid, buurthuis Cambuursterhoek.

De pers

Dat Grietje ons eerste erelid is geworden stond al in de krant, evenals dat wij met een advocaat dreigen! Het laatste enthousiaste bericht behoeft enige nuancering, Bram Moszkowicz staat nog niet klaar. Het geanimeerde buurthuisrondje actuele kwesties bracht ons natuurlijk de praktijkvoorbeelden die uitwerking zijn van het huidige (gebrek aan) beleid. Naast de uitschieter over de klaverjasclub in de Vluchtheuvel (waar zoals ter vergadering gemeld ambtenaar M. Diephuis een mouw aan zal proberen te passen), als smakelijk voorbeeld van de vage scheidslijn tussen wel of niet “buurtgerelateerde” activiteiten voorbij was gekomen, kwamen we op die andere vage kwestie: de subsidieopbouw.

Het verhaal van Aldlân, waar het bloeiende buurthuis op € 9.000,– is gezet en daarentegen het, laten we zo noemen iets minder in bloei staande, wijkpanel € 29.000,– ontvangt, deed een deskundige uit de zaal opmerken dat dit rechtsongelijkheid is en we hier ook juridisch werk van kunnen maken. Na een levendige discussie over de systematiek van de subsidie -wij willen zoals bekend de overzichtelijke toekenning op grond van aantal bewoners (koppengeld), meters accommodatie en inzet activiteiten- werd het bestuur gevraagd hier zwaarder op in te zetten en inderdaad indien noodzakelijk juridisch advies te gebruiken. Na instemming door de hele zaal is dit toegezegd.

De raad

We zien dus met spanning het raadsdebat van komende maandag 9 november tegemoet. Hoopgevend is dat in de constructieve gesprekken met een aantal raadsleden bleek dat ook daar nog twijfel bestond over deze beleidsuitwerking van hun in 2012 ingebrachte motie. Van onze kant is benadrukt, dat wij allereerst blijven inzetten op een vereenvoudigde en meer democratische structuur in de wijken. De in-efficiënte wijkpanelvorm zal moeten verdwijnen om ruimte daarvoor te maken en het beslag op de zo moeilijk verkrijgbare vrijwillige bestuurders (waar ook veel leden voorbeelden van gaven) te helpen verminderen.

We hopen velen maandag te treffen op de publieke tribune in het stadhuis!

Of volg het via: //leeuwarden.notubiz.nl/live, het debat staat 21.00 uur geagendeerd, om 19.45 is overigens wijkenquête aan de orde.