SBO Nieuwsbrief – November 2018

SBO Nieuwsbrief November
Wethouder Van Gelder licht nieuwe rol SBO toe

Op onze goed bezochte ledenvergadering van 1 november -we mochten zo’n veertig aanwezigen tellen- heeft wethouder Van Gelder (Groen Links) een toelichting gegeven op zijn voorstel voor een andere rol voor SBO. Het bleef voor ons toch vaag, de terugkerende uitleg bleek de opdracht tot “het elkaar  inspireren”. Hoe het in de praktijk moet om alle 48 (“nou grosso modo alle”, nuanceerde Van Gelder later), buurt- en dorpshuizen lid te maken van onze vereniging? Mogelijk spreekt de gemeente ze hier dan op aan, aldus de wethouder.

Thema’s voor jullie, Bewegen…

de buurthuizen dienen ook na te denken over hun inbreng op drie thema’s. Het thema ‘Samen Bewegen en Gezondheid’ bijvoorbeeld. Hier blijkt een nota over in de raad aangenomen in september. We hebben deze nu gelezen maar vinden daarin niets concreets voor de buurthuizen. We hebben om toelichting gevraagd, binnenkort gesprek bij de gemeente.

Het thema Sociale Basis

lichtte de wethouder toe met een voorbeeld over een kassière in een bekende supermarkt (we mogen geen naam noemen maar ooit opgericht in Zaandam), die eenzaamheid herkent en een klant derhalve naar de koffiehoek begeleidt. Dit riep nauw verholen verbazing op: dit zit, aldus een buurthuisbestuurster, al in ons normale patroon.

Het derde thema, Jeugd,

is niet over uitgeweid alhoewel de buurthuizen, zeker die met speeltuinen/voetbalkooien, daar veel mee te maken hebben. Heeft zeker onze interesse. SBO zou de nieuwe nota speelruimtebeleid wel eens  willen bespreken en bijvoorbeeld over hoe de jongerenwerkers in de buurten het hebben.

Verkeerd voorgelicht

Overigens meende de wethouder dat SBO ieder jaar 400 euro krijgt voor het er bij halen van alle nieuwe buurt- en dorpshuizen zonder dat zichtbaar is wat we hier mee doen. Dit klopt niet, SBO ontvangt ieder jaar een minimale subsidie van

€ 1.700,–, en kan niet 400 daaruit apart besteden aan ledenwerving. Dat wil niet zeggen dat we niet het nodige doen naar buiten toe, we leggen voortdurend contacten zoals met de huidige (professionele) koepel van dorpshuizen, Doarpswurk. Dit bijt elkaar niet, dorpshuis Lekkum is bijvoorbeeld zowel lid van hun als van ons en beschreef ook de verschillende functies. Doarpswurk, met betaalde medewerkers, is in staat tot meer dienstverlening bijvoorbeeld en bij SBO hoort Lekkum graag de gemeentelijke lijn.

Hoe komt het in onze eventuele nieuwe vorm,

de wethouder noemt de Adviesraad Sociaal Domein als voorbeeld, met de eerste gesprekspartners van de gemeente: de wijkpanels, plus de sociale wijkteams en de dorpsbelangen?

SBO moet niet fungeren als doorgeefluik zegt hij, in antwoord op een vraag uit de zaal. Op 15 november hebben we weer een gesprek met de contactambtenaar van de gemeente over dit alles.

Waar dan nog meer over gesproken moet worden

is de sluiting van buurthuis Molenpad zonder ons te informeren. Waren we hier tijdig bij betrokken dan hadden we wat kunnen doen voor heractiveren. Nu rest ons niets anders dan de overgebleven bestuurster bij te staan bij het opruimen van de inboedel, de afhandeling van nota’s, tot deurwaarders aan toe, etcetera. Ongelofelijk hoe dit is gegaan.