Sociale wijkteams

Leeuwarden wordt bediend door 7 sociale wijkteams en één dorpenteam.

SWT Noord

Een centrale plek in de wijk voor al uw vragen

Ons Sociaal Wijkteam is actief in de Vrijheidswijk en de wijk Bilgaard. Wij ondersteunen bij alle vragen die u in uw leven tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding

Het sociaal wijkteam is de eerste plek waar u terecht kunt met dit soort vragen. Van maandag tot en met vrijdag is er op de locatie in de Vrijheidswijk een sociaal werker beschikbaar om u te woord te staan. Loop gerust bij ons binnen in het MFC Mozaïek.

Sociaal Wijkteam Noord

E-mail: info@wijkteamnoord.nl
Tel: 058- 3030 404

Hoofdkantoor Vrijheidswijk:

MFC het Mozaïek
Droppingsstraat 16
8923 BW  Leeuwarden
Spreekuur: Elke donderdag van 14.00 tot 15.00 uur

Locatie Bilgaard:

De Kei 2a
8918 AZ  Leeuwarden
Spreekuur: Elke dinsdag van 10.30- 12.30 uur

SWT Noordoost

Een centrale plek in de wijk voor al uw vragen

Ons Sociaal Wijkteam is actief in de wijk Heechterp-Schieringen en in de wijk Camminghaburen. Wij ondersteunen bij alle vragen die u in uw leven tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding

Het sociaal wijkteam is de eerste plek waar u terecht kunt met dit soort vragen.

Sociaal Wijkteam Noordoost

Egelantierstraat 3
8924 EJ  Leeuwarden
E-mail info@wijkteamnoordoost.nl
Tel: 058 303 0402

Spreekuren

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 telefonisch bereikbaar.

Daarnaast kunt u langskomen bij ons team op de volgende tijden:

  • maandag 10.00 uur- 12.00 uur / 13.00- 16.00 uur
  • dinsdag  10.00 uur- 12.00 uur / 13.00- 16.00 uur
  • Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
  • Donderdag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Vrijdag: gesloten

SWT Oud oost

Een centrale plek in de wijk voor al uw vragen

Ons Sociaal Wijkteam is actief in de Vlietzone, Tjerk-Hiddes, Cambuursterhoek, Oldegalilëen en Bloemenbuurt. Wij ondersteunen bij alle vragen die u in uw leven tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding

Het sociaal wijkteam is de eerste plek waar u terecht kunt met dit soort vragen.

Sociaal Wijkteam Oud Oost

Zuidvliet 620 (MFC de Verbinding)
8921 EZ  Leeuwarden
E-mail info@wijkteamoudoost.nl
Tel: 058 303 0403

Spreekuren

Iedere ochtend en op dinsdagmiddag is er een sociaal werker beschikbaar om u te helpen bij uw vragen. Daarnaast hebben wij diverse spreekuren in de wijk:

  • Buurthuis Tjerk-Hiddes: Iedere donderdag van 14.00 tot 15.00 uur
  • Wijkontmoetingsplek: Iedere laatste woensdag van de maand van 16.00 tot 17.00 uur.
  • MFC de Verbinding: Iedere tweede donderdag van de maand van 15.00 tot 16.00 uur.

SWT Centrum oost

Een centrale plek in de wijk voor al uw vragen

Ons Sociaal Wijkteam is actief in de gebieden: Achter de Hoven, Schepenbuurt, Wielenpôlle, Huizum-Oost, Oranjewijk, Binnenstad. Wij ondersteunen bij alle vragen die u in uw leven tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden

Het sociaal wijkteam is de eerste plek waar u terecht kunt met dit soort vragen.

Sociaal Wijkteam Centrum Oost

Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken.
Tel: 058 303 0401
E-mail: info@wijkteamcentrumoost.nl

Locatie:

Zuidergrachtswal 19/20
8933 AE Leeuwarden

SWT Zuidoost

Een centrale plek in de wijk voor al uw vragen

Ons Sociaal Wijkteam is actief in de wijken Aldlân, Zuiderburen, Hempens-Teerns, Goutum en de Zuidlanden Wij ondersteunen bewoners boven de 18 jaar bij alle vragen die zij in het leven tegenkomen. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding

Gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar kunnen terecht bij het Jeugd- en Gezinsteam, eveneens actief in deze wijken.

Het sociaal wijkteam is de eerste plek waar u, als bewoner, terecht kunt met uw vragen.

Sociaal Wijkteam Zuidoost

Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken van 08.30 tot 17.00u.
Tel: 058 303 0406
E-mail: info@wijkteamzuidoost.nl

Locatie

Op dit moment zit ons Sociaal Wijkteam nog niet op een vaste locatie in de wijk. Ons tijdelijke onderkomen is:

Welzijn Centraal
Eewal 61
8911 GS Leeuwarden

SWT West

Een centrale plek in de wijk voor al uw vragen

Ons Sociaal Wijkteam is actief in de wijken en gebieden: Valeriuskwartier, Westeinde, Vosseparkwijk, Muziek-, Transvaal-en Vogelwijk, Buitengebied Noordwest. Wij ondersteunen bij alle vragen die u in uw leven tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden

Het sociaal wijkteam is de eerste plek waar u terecht kunt met dit soort vragen.

Sociaal wijkteam West

E-mail: info@wijkteamwest.nl
Tel: 058 303 0405

Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken tot 17.00 uur.

Locatie

Op dit moment zit ons Sociaal Wijkteam nog niet op een vaste locatie in de wijk. Ons tijdelijke onderkomen is:

Welzijn Centraal
Eewal 61
8911 GS Leeuwarden

Per 1 januari 2015 is onze locatie:

Leeuwerikstraat 108
8916 CH Leeuwarden

SWT Zuidwest

Een centrale plek in de wijk voor al uw vragen

Ons Sociaal Wijkteam is actief in de wijk Nijlân en Huizum- West. Wij ondersteunen bij alle vragen die u in uw leven tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden

Het sociaal wijkteam is de eerste plek waar u terecht kunt met dit soort vragen.

Sociaal Wijkteam Zuidwest

Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken tot 17.00.
Telefoonnummer: 058 303 0407

Daarnaast hebben wij diverse spreekuren in de wijk waar u kunt komen om met een sociaal werker te spreken.

Locatie

Op dit moment zit ons Sociaal Wijkteam nog niet op een vaste locatie in de wijk. Ons tijdelijke onderkomen is:

Welzijn Centraal
Eewal 61
8911 GS Leeuwarden
Tel: 058 303 0407
E-mail: info@wijkteamzuidwest.nl

Spreekuren:

Dinsdag: 10.00 – 12.00u Wijkgebouw Gerard Doustraat 23
Donderdag: 13.00 – 15.00u Wijkgebouw Gerard Doustraat 23

Dorpenteam

Een centrale plek in het dorp voor al uw vragen

Het dorpenteam is er voor alle bewoners van de dorpen Reduzum, Friens, Ideard, Eagum, Jirnsum, Warstiens, Warten, Wirdum, Swichum, Wytgaard, Wergea, Grou, Aldeboarn en Akkrum.

Wij ondersteunen bij alle vragen die u in uw leven tegenkomt. Denk bijvoorbeeld aan:

Werk: hulp bij solliciteren en re-integratie
Financiën: schulden, belastingen en toeslagen
Wonen: leefbaarheid, huren, hulp in de huishouding
Jeugd en gezin: leerproblemen, relaties en opvoeden

Het dorpenteam is de eerste plek waar u terecht kunt met dit soort vragen.

Dorpenteam Leeuwarden

Oedsmawei 18A
9001ZJ  GROU
Tel: (0566) 625 151
E-mail: info@mienskipssoarch.nl

Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur

Meer informatie is te vinden op deze pagina.