Subsidieregeling voor buurt-wijk en dorpshuizen

Deze week maakte provincie Fryslân bekend dat er voor heel Fryslân € 375.000,- beschikbaar komt om activiteiten binnen de 1,5 meter-samenleving te ondersteunen. De regeling opent op maandag 7 september. De regeling is onder andere bedoeld voor buurt- en dorpshuizen. Om aan de coronarichtlijnen te voldoen, moeten kosten worden gemaakt. Voor bijvoorbeeld de aanschaf van desinfecterende middelen, kuchschermen en extra kosten voor huur, schoonmaak en personele inzet is daarom een subsidie tot € 1.500,- beschikbaar. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.fryslan.frl/subsidieVenS. De subsidie is tot stand gekomen gekomen in nauwe samenwerking met Doarpswurk, Keunstwurk en Sport Fryslân. Met deze regeling wil de provincie Fryslân helpen om het maatschappelijk leven op gang te brengen en te houden. Op deze manier wil de provincie een bijdrage leveren aan de bevordering van de leefbaarheid in wijken, dorpen en steden in Fryslân.