Labelarchief voor: beleidsmaatregel

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel

Doolhof bezuinigingsronde - beleidsregel

Reactie van het SBO op de concept beleidsregel met de antwoorden van de wethouder in blauw. Dag Martine, ten behoeve van onze inbreng bij het voorzittersoverleg is het volgende met de leden gedeeld: het voorstel dat wij van de gemeente hebben  ontvangen is vrijwel ongewijzigd van datgene wat in de bezwaarprocedure door Hollander Huuske afgewezen is gekregen. Daarmee blijven ook onze bezwaren staan. 1. Verkeerd uitgangspunt subsidiebedrag In Artikel 6 stelt de gemeente nu voor dat bij buurthuizen (verzamelnaam voor

Ambtelijke toelichting Beleidsregel subsidiëring activiteiten

Begroting - Calculator en pen - Beleidsregel

Inleiding Het college heeft in juli 2014 de beleidsregel subsidiering activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2015 vastgesteld.  De beleidsregel is een vertaling van de opgenomen maximale subsidie per locatie in de begroting voor het jaar waarop de beleidsregel van toepassing is en geeft uitleg over voor waar de subsidie voor bedoeld is en hoe je de subsidie kan verkrijgen. Beleidsregel ‘subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017’ Vanaf het kalenderjaar 2013 ontvangen de buurt-, wijk- en dorpshuizen het bedrag dat