Labelarchief voor: Beleidsregel

Beleidsregel Subsidiëring Activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017

leges - Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden; gelet op titel 4.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht; gelet op artikel 2, lid 1 “Algemene Subsidieverordening Leeuwarden 2014-2”; gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2012 “Koers Maatschappelijk Vastgoed” en de daarbij behorende documenten en het collegeprogramma 2014 – 2018; b e s l u i t vast te stellen de navolgende beleidsregel: Beleidsregel Subsidiëring activiteiten buurt-, wijk- en dorpshuizen 2017