Labelarchief voor: Doarpswurk

Pitchen voor impact in jouw dorp

Wijken en dorpen - met elkaar

Zijn jullie als bewonersinitiatief al een tijdje aan het pionieren en is het nu tijd om de plannen eens goed op papier te zetten? Of zijn jullie een dorpshuis dat steeds ondernemender wordt en zoeken jullie handvatten om de nieuwe koers vorm te geven? Dan is het trainingstraject Pitchen voor impact in je dorp voor jullie. In een serie workshops gaan we in op de volgende thema’s: *het maken van een sterk en haalbaar ondernemingsplan *de financiële basis voor een