Labelarchief voor: Inspraakreactie

Tekst SBO inspraak 1 juli 2019

SBO Inspraak

NIEUWSBRIEF – JULI 2019 Op maandag 1 juli heeft SBO met onderstaande tekst ingesproken op het Uitvoeringsplan Herijking Ondersteuning WMO, omdat hier mogelijk buurt- en dorpshuizen bij betrokken worden. Dit i.v.m. het inrichten van een zogenoemde buurt- of dorpskamer. Op woensdag 3 juli discussiĆ«ren de raadsleden hier opnieuw over, op 10 juli nemen ze het definitieve besluit. —————————————————————————————– Geachte raadsleden, Op onze recente ledenvergadering is positief gesproken over het begrip buurt- en dorpskamers (b&d-kamers), het begrip sociale ondersteuning is immers

Gespreksnotie en procesvoorstel : “De Leeuwarder wijken en dorpen: met elkaar voor elkaar” teruggenomen!

verklaring - Buurthuis voelt zich uitgeknepen - Bestuur SBO Leeuwarden - wijken- en dorpenbeleid

PVDA-WETHOUDER EKHART OPNIEUW DOOR RAAD TERUGGESTUURD Beste leden c.s Bijgaand vinden jullie de inspraakreactie van SBO zoals die gisteravond bij de raadscie Welzijn is uitgesproken. Ons lange wachten is niet voor niets geweest (het punt kwam pas 23.30 uur aan de orde), ondanks het late tijdstip reageerden de raadsleden uitgebreid, en unaniem is uitgesproken dat de wethouder het voorstel terug moet nemen. Het afschaffen van activiteitensubsidie en tegelijkertijd dekkende huur van de buurthuizen vragen vond men geen vertaling van hun