Labelarchief voor: maart

SBO Nieuwsbrief – Maart 2018

Andere Overheid - wijkvertegenwoordiging - Nieuwsbrief SBO Leeuwarden - contact - Bestuur

Onze kennismaking met de nieuwe wethouder is niet het open gesprek geworden dat we hadden gehoopt, we kunnen helaas niet anders zeggen. De geschiedenis moesten we achter ons laten, er was nu nieuw beleid voor de wijken en dorpen en de politieke partijen waren daar allemaal tevreden mee. Dat wij op onze ronde langs de partijen juist een frisse wil tot verandering tegenkwamen was voor hem geen argument, ze hebben anders besloten. Over die besluitvorming schreven we vaker, zie onze