Labelarchief voor: MFC’s Leeuwarden

KG wil in gesprek over toekomst MFC’s Leeuwarden

MFC Vrijheidswijk - Leeuwarden

Palet, onderdeel van KwadrantGroep, participeert in en/of beheert verspreid over de stad Leeuwarden vier wijk- en buurtcentra (MFC’s), veelal bestaande uit een activiteitenruimtes in combinatie met een thuiszorgkantoor en dagbesteding. Het gaat om de centra: MFC Camminghastins in de wijk Camminghaburen MFC Ludingawaard in de wijk Bilgaard MFC Tramkwartier in de wijk Transvaalwijk MFC Eeltjeshiem in de wijk Westeinde Veranderende financiering De zorgfinanciering is de afgelopen jaren sterk veranderd. Een van de gevolgen hiervan is dat zorgorganisaties als de onze

Geen nieuwe multifunctionele centra meer in Leeuwarden

multifunctionele centra - nldoet

Het beleid om 10 grote multifunctionele centra in Leeuwarden te openen is van de baan. Dat vertelde wethouder Harry van der Molen (CDA) gisteravond tijdens een bijeenkomst van de Samenwerkende Bewonersorganisaties (SBO) in wijkgebouw De Toekomst in de Vosseparkwijk. Dat er in Huizum-west nog een multifunctioneel gebouw wordt opgericht is zeer onwaarschijnlijk, aldus Van der Molen. Dit zou alleen kunnen wanneer hier voldoende draagvlak voor bestaat.  Het wijkpanel van Huizum-west heeft plannen voor een dergelijk centrum maar leeft in onmin met de wijkvereniging. Die