Labelarchief voor: MijnGemeente App

Meldingen maken met de MijnGemeente App

Harry van der Molen

De gemeente Leeuwarden maakt het makkelijker voor haar inwoners om melding te maken van storende zaken in de openbare ruimte. Ze gaat daarom gebruikmaken van de MijnGemeente App. Met deze App, die beschikbaar is voor Android en iOS, kunnen met de smartphone foto’s gemaakt worden van bijvoorbeeld scheve lantarenpalen, zwerfvuil en illegale graffiti. Aan de foto kan automatisch de huidige locatie worden toegevoegd waarna de informatie wordt verstuurd aan de gemeente die vervolgens actie kan ondernemen. De gemeente hoopt met