Labelarchief voor: Motie

Hoe zoek je een motie over wijken- en dorpen?

motie zoeken

Antwoord van de gemeente Leeuwarden op de vraag: Waar kan ik een recente motie vinden? In principe is het zo dat de moties worden opgenomen in het verslag van de betreffende vergadering. In principe is het ook zo dat het verslag van de betreffende vergadering in het raadsinformatie systeem aan de betreffende vergadering wordt gekoppeld. En anders zit het verslag een of twee weken later in een besluitvormende vergadering waarin het verslag wordt vastgesteld. Zoek in Google op Leeuwarden notubiz,