Labelarchief voor: nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief oktober 2019 – ‘IT IS OAN JO’-potje

Nieuwsbrief oktober - subsidies - jubileum

Vaak wordt ons allemaal aangeraden eens over de schutting te kijken. Derhalve met interesse een raadsavond in Dantumadiel bekeken, daar was de bodem van de gemeentekas ook in zicht.  Diverse verenigingen konden geen subsidie meer krijgen en spraken daarom teleurgesteld in. Een inspreker was zo boos over eerder gewekte verwachtingen -waarop zijn vereniging meende te kunnen bouwen- dat hij uit alle rapporten van de gemeente de woorden over het hoog in het vaandel staan van “betrekken van de burger” had

25 jaar SBO – Boekje toekomstvisie Buurt- en Dorpshuizen

Nieuwsbrief oktober - subsidies - jubileum

Bij gelegenheid van het 25 jubileum van SBO komt een boekje uit waarin ook de voorlopers van onze vereniging worden beschreven. Alvast een stukje daaruit, een artikeltje over een raadsvergadering in 1986 wanneer de term bewonersparticipatie z’n intrede doet: Naast die roerige geschiedenis kijken we vooruit, zeker op ons jubileumfeestje op 14 oktober. Stadskantine West, een vrijwilligerscollectief, verzorgt het buffet! Raad in beeld, nog een tip Voor de betrokkenheid tussen raad, buurt en pers nog een tip. Voor de oprecht

Nieuwsbrief – Oktober 2016

Nieuwsbrief oktober - subsidies - jubileum

Korting op subsidies De bezwarencommissie had eerder al gezegd dat de uitgangspunten van B&W om te korten onduidelijk waren en ons in het gelijk gesteld. We hebben nu nader juridisch advies gevraagd om deze uitspraak te onderbouwen. De advocaat concludeert, uit onderzoek van de Algemene Subsidie Verordening en de nieuwe Beleidsregel, dat de gemeente onterecht kort als ze de door eigen werk opgebouwde reserves van de buurtvereniging laat meetellen. Kort gezegd: als de buurtvereniging de prestatie levert waarvoor ze subsidie