Labelarchief voor: Nieuwsbrief

SBO Nieuwsbrief – Juli 2018

Nieuwsbrief Juli

Uitspraak rechter negatief We ontvingen het teleurstellende bericht dat de drie buurthuizen niet in het gelijk zijn gesteld door de rechter. Voor niets naar Groningen getrokken, dat overkomt Leeuwarden wel vaker… Hawar, wij vonden de behandeling in ieder geval een stuk beter dan indertijd in de hoorcommissie, ook de aanwezige jurist van de gemeente was zo vriendelijk ons een hand te geven. Zo kan het ook. Maar onze argumenten blijven staan: we vinden het onrechtvaardig dat een sinds jaar en

SBO Nieuwsbrief April 2016

SBO Nieuwsbrief april

Onduidelijkheid grondslag korting buurthuizen blijft Omtrent de korting op de elf buurthuizen blijft onduidelijkheid over de wettelijke grondslag. Raadslid Feddema heeft de griffie gevraagd (veel dank) hoe en wanneer de omstreden subsidieverordening –waar de ambtenaren naar verwijzen- in de raad is behandeld. Wij begrijpen dat dit een intensieve zoektocht is geweest, maar kunnen uit de verkregen informatie nog steeds niet opmaken waar, wanneer en door wie, de criteria voor het korten van de buurthuizen zijn opgesteld. Bezwaar Hollander Hûske gegrond

SBO Nieuwsbrief Januari 2016

SBO Nieuwsbrief januari

GEKORT ZONDER BELEID Van drie buurthuizen hebben we nu doorgekregen dat ze een kwart gekort zijn in hun subsidie. Wij hopen van harte dat zij bezwaar maken. De raad heeft besloten dat we dit jaar met elkaar tot nieuw beleid moeten komen. Wij vinden het dan ook niet meer dan fatsoenlijk om ook hierover tot afspraken met elkaar te komen in deze periode. Het afromen van spaargelden hangt al langer boven de markt maar er zijn ons nooit uitgangspunten voorgelegd.

SBO Nieuwsbrief December 2015

SBO Nieuwsbrief December

Een raadslid twitterde na de raadsvergadering van 30 november dat het een succes was dat na “druk overleg en afstemming” de raad een motie over het wijzigen van de opzet van de structuur in de wijken heeft aangenomen. Bijna tegelijkertijd twittert wethouder Van der Molen dat het zo mooi was dat de raad na zes jaar het door hem voorgelegde beleid unaniem heeft aangenomen. Uit deze haaks op elkaar staande tweets valt af te leiden dat er op z’n minst

SBO Nieuwsbrief November 2015

SBO Nieuwsbrief November

De mensen Afgelopen maandag, 2 november, hadden we onze najaarsledenvergadering. De luxe variant, ooit ontstaan als antwoord op het grootse onthaal dat de wijkpanels ten deel viel. Grietje Tanahatoe herinnerde hier aan bij haar terugblik op twintig jaar bestuurslid. Inmiddels beschouwen we het toch ook een beetje als dank voor al het werk dat de bestuurders ieder jaar verzetten dus we gaan kijken hoe we de “traditie” in het huidige versoberde klimaat kunnen voortzetten.

Nieuwsbrief SBO september 2015

SBO Nieuwsbrief September

“ONTWIKKELRICHTING” 28 SEPTEMBER IN DE RAAD De gemeenteraad houdt een forum, dat is het deel van een raadsvergadering waar ingesproken kan worden, op maandag 28 september, over het nieuwe beleid voor wijken en dorpen. Vanuit het SBO zullen we zeker inspreken, mogelijk ontmoeten we jullie daar ook? In het algemeen vinden we het beleidsstuk vlees noch vis, je kunt er alle kanten mee op behalve die wij graag willen. En dan moeten we vooral mee blijven praten de komende zes

« Minder recente berichten