Labelarchief voor: Wijken en dorpenbeleid gemeente Leeuwarden

Reactie SBO op verhalende rapportage leeuwarden en de wijken en dorpen 2019

Gisteren (8-1-2020) heeft SBO Leeuwarden de reactie op de verhalende rapportage Leeuwarden en de wijken en dorpen 2019 toegelicht tijdens het open podium van de gemeenteraad. Er zijn vier adviezen gegeven aan de gemeente. Als SBO komen wij op voor de belangen van onze leden; op dit moment 22 buurt- en dorpshuizen. Ons doel is om de positie van deze organisaties binnen de gemeente te versterken.  We willen voorkomen dat er buurt- en dorpshuizen gedwongen moeten sluiten zoals dat bij

Te Gast – LC 9 september 2015

verklaring - Buurthuis voelt zich uitgeknepen - Bestuur SBO Leeuwarden - wijken- en dorpenbeleid

De gemeenteraad van Leeuwarden moet deze maand een nieuw beleidsplan voor wijken en dorpen beoordelen. Het beleidsplan is o.a. gebaseerd op een enquête die door ongeveer de helft van de betrokkenen is ingevuld. Nu is de waarde van dit soort enquêtes erg gedevalueerd (zoals een lid van ons over het invullen opmerkte: “we houe ons mar wat oppe flakte, je wete mar nooit welke kant ut opgaat”)   maar toch een opmerkelijk feitje: de wijkpanels beoordelen de samenwerking met de buurthuizen

Haast maken met het wijken en dorpenbeleid

Sietske Inberg

Het zal geen nieuws zijn dat de SBO al lange tijd probeert meer eenheid in de wijken en dorpen te krijgen. Een van de speerpunten in dat beleid is het samenvoegen van wijkpanels en wijkverenigingen om zodoende te komen tot één wijkorganisatie. Niet alleen zal dat positieve gevolgen hebben voor de inspraak van de betrokken wijkbewoners, het kan ook leiden tot meer transparantie en meer draagvlak onder die wijkbewoners.

De wijken en dorpen van Leeuwarden: met elkaar voor elkaar (lieflijk genoemd)

Wijken en dorpen - met elkaar

Beste leden c.s., woensdag 12 juni bespreekt de raadscie. Welzijn  een zogenaamde “GESPREKSNOTITIE”, lieflijk genoemd: “De wijken en dorpen van Leeuwarden: met elkaar voor elkaar!”. Wij hebben dit kort geleden ontvangen praatstuk gelezen en er is niets lieflijks aan, B&W stellen de raad voor om straks van de buurthuizen “dekkende huur” te gaan vragen en de activiteitensubsidie  in te trekken. Er komt een “initiatievenfonds” voor in de plaats waar je aanvragen kan doen voor een tijdelijke, nieuwe activiteit.