Tarieven leges en precario voor evenementen is verhoogd

Beleidsregel Gemeente Leeuwarden Logo

Let op: indien een buurt- of wijkvereniging een evenement organiseert wordt er geen leges en precario geheven.

Op maandag 3 april 2017 heeft de gemeenteraad de wijzigingsverordening Leges gemeente Leeuwarden en de wijzigingsverordening Precario gemeente Leeuwarden vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor u als organisator van evenementen. In deze e-mail wordt de aanleiding beschreven en zijn de gewijzigde bedragen aangegeven.

De wijziging leges- en precarioverordening is vanaf 22 april 2017 van kracht.

Aanleiding verhoging

De tarieven van de leges en precario voor evenementen van de gemeente Leeuwarden zijn niet kostendekkend en wijken sterk af van vergelijkbare gemeenten. Ondanks dat de complexiteit rondom vergunningverlening van evenementen de afgelopen jaren is toegenomen, zijn de tarieven voor de leges en precario in Leeuwarden nagenoeg gelijk gebleven. Daarom is hier een verandering in aangebracht.

Leges

Voor B- en C-evenementen wordt de tariefsaanpassing in 3 jaar doorgevoerd, voor A-evenementen wordt deze direct doorgevoerd, gezien de geringe stijging.

Er wordt een onderscheid gemaakt per categorie-indeling van de evenementen.

Dit houdt het volgende in:

  2017 2018 2019
Kennisgeving €    0,-  €    0,-  €    0,-
A-evenement €   202,29 €   202,29  €   202,29
B-evenement €   298,64 €   597,28 €   895,91
C-evenement €   533,72 €   1067,44 €   1601,16

 

De bedragen zijn inclusief een eventuele geluidsontheffing en/of tijdelijke gebruiksvergunning of andere noodzakelijk vergunningen/ontheffingen.

Precario

Voorheen werkte de gemeente met een precariobedrag per m² met een maximumbedrag per dag bij evenementen. Daarbij werd alleen de evenementdagen in rekening gebracht.

Met de wijziging wordt er voor een aantal locaties een vast precariobedrag in rekening gebracht. Voor de overige locaties blijft de gemeente werken met een precariobedrag per m² met een maximumbedrag per dag. De op- en afbouwdagen worden  ook in rekening gebracht.

De precario is als volgt aangepast:

 

Locatie

Precario per dag
 

Waagplein

€        100,00
 

Wilhelminaplein

€        250,00
 

Oldehoofsterkerkhof

€        250,00
 

Lange Pijp

  €        50,00
 

De Groene Ster

 

Bij festivals : Huurovereenkomst

Overig         : € 150,-

 

Prinsentuin*

€        250,00
 

Gouverneursplein/ Hofplein

€        250,00
 

Mata Hariplein/ Groot Schavernek

€        100,00
 

Fryslânplein

€        750,00
 

Halbertsmaplein (Grou)*

€        250,00
 
 

Overige locaties:

€ 1,01 per m² (max. € 150,- per dag)

* Indien alleen de muziekkoepel wordt gebruikt, wordt er geen precario in rekening gebracht.

Indien er 25% of 50% van de locatie wordt gebruikt, wordt dit percentage in rekening gebracht op de precario.

Voor de leges- en precarioverordening, kunt u terecht op overheid.nl (Lokale wet- en regelgeving).