Ter Zitting!

SBO ter zitting

Foto: Keimp Pijpstra

Maandag 26 juni was het dan eindelijk zover, de behandeling van de bezwaarschriften van zeven buurthuizen. De onderbouwing van hun bezwaar tegen subsidiekorting is te vinden in de pleitnotitie van hun jurist*.

Daar hebben we niets aan toe te voegen; aan de uitingen van de juriste van de gemeente des te meer.

Het stak bijzonder dat zij meende te moeten zeggen dat het erg tegenviel dat de buurthuizen zo weinig “pro-actief” waren, ze waren zo “re-actief” geweest. Met andere woorden ze hadden zoveel mee kunnen praten over de subsidiebeleidsregel van de gemeente en hebben dat niet gedaan.

Dit is volstrekt onwaar. Het is haar blijkbaar ontgaan dat we al vijf jaar in een stroperige structuurdiscussie met de gemeente zitten, waarin wij keer op keer hebben aangegeven dat er gepraat moet worden over de grondslag van de subsidie, dat die sinds 2013 niet meer klopt en tot willekeur leidt.

Wij hebben 23 buurthuizen als lid (waaronder de zeven bezwaarmakers), onze ledenvergaderingen worden goed bezocht en iedere keer krijgen wij draagvlak voor onze inbreng in die discussie, waarvoor onze –drukbezette- leden ons dus mede afvaardigen.

Verschillende keren is ons echter de mond gesnoerd, zoals op het zogenoemde voorzittersoverleg dat de gemeente in Bilgaard over de beleidsregel organiseerde. Door ingrijpen van een voorzitster uit de wijken is toen nog afgedwongen dat wij kort namens onze leden konden meedelen het er niet mee eens te zijn. Op deze vergadering is zelfs niet genotuleerd door de gemeente maar hij gaat wel als vorm van steun voor het beleid door.

Nog recent hebben we deelgenomen aan een “expertmeeting” van de gemeente in de Koperen Tuin, waarop we echter niet over geld moesten praten aldus de sectormanager van de gemeente. We hebben alleen maar kunnen benadrukken dat dit essentieel is.

Kortom, het is onbegrijpelijk en getuigt op z’n minst van groot gebrek aan kennis van de juriste van de gemeente dat zij deze hele voorgeschiedenis terzijde schuift en doet alsof de bezwaren uit de lucht komen vallen. Vorig jaar waren nota bene de bezwaren van toen vijf buurthuizen tegen 15% korting gegrond verklaard, de gemeente trekt het dan in en komt een jaar later terug met nog hogere korting van 25% en dan versteld staan dat nu zeven buurthuizen zo ver gaan dat ze zelfs een jurist in de arm nemen.

Lees hier de pleitnotitie.

* zie ook onze tien-puntenvisie.