Uitslag bezwarencommissie leidt tot gang naar rechter

SBO Leeuwarden - contact

Drie van de zeven buurthuizen die bezwaar hebben gemaakt tegen de korting van 25% op hun subsidie willen hun bezwaar doorzetten voor de rechter. Voor alle betrokkenen was de uitspraak zeer teleurstellend. Op veel vragen is bovendien geen antwoord verkregen.

Zoals de uitleg van de gemeente van de beleidsregel op grond waarvan men meent aan de (door eigen werk verkregen) spaargelden van de buurthuizen te kunnen komen.

Dat de beleidsregel hierbij juridisch niet voldoet aan de hoger staande subsidie-verordening is dus terzijde geschoven. Aldlân, Hollander Huuske en de Vluchtheuvel hopen dat in dit vervolg alsnog recht wordt gedaan aan deze en andere vragen die zijn blijven liggen.

Wij zullen de komende maanden nader verslag doen van deze zaken, we hopen dat het huidige systeem van willekeur nu eens duidelijk aan de orde komt waarbij we ook hopen dat de raad er kennis van wil nemen. De betrokkenen veel energie gewenst in deze zo belastende procedure.