Verandering wijkindeling wijkmanagers

Logo gemeente Leeuwarden wijkmanagersDe SBO kreeg onlangs het bericht dat er een verandering op handen is voor wat betreft de toewijzing van wijkmanagers aan de wijken en dorpen in Leeuwarden. Het een en ander hangt samen met de nieuwe manier van werken ten aanzien van het “wijkgerichte werken”. Binnen de gemeente zal het team wijkmanagement verhuizen naar de dienst Welzijn. Omdat er in de nieuwe situatie meer wijkmanagers zullen zijn, heeft de gemeente besloten om de verdeling van de wijken daar ook op aan te passen.

Nieuwe wijkmanagers voor bepaalde wijken

Voor de buurt- en wijkverenigingen heeft deze andere indeling ingrijpende gevolgen. Tot nu toe was de verantwoordelijkheid voor de buurt- en wijkverenigingen (en dorpshuizen) belegd bij één persoon (Martine Diephuis). Met de nieuwe indeling gaat dit wijzigen. De wijk- of dorpenmanagers in de betreffende wijk (of dorp) worden, als de plannen doorgaan, de nieuwe contactpersonen voor de buurt- en wijkverenigingen of dorpshuizen. De gemeente hoopt hiermee één aanspreekpunt te creëren voor “alles” wat er in wijk of dorp gebeurd. De gemeente heeft getracht een indeling te maken die zoveel mogelijk aansluit bij de indeling van de nieuw ingestelde sociale wijkteams.

De nieuwe indeling is hier te lezen. 

Reactie van de SBO

De SBO is door de gemeente zelf niet op de hoogte gesteld van deze op handen zijnde  veranderingen. Volgens de informatie ontvangen door de SBO worden de betrokken wijkverenigingen persoonlijk op de hoogte gesteld. Waarom de SBO, die 22 van de 24 wijk en buurtorganisaties binnen de gemeente vertegenwoordigd gepasseerd werd is vooralsnog niet duidelijk.

Sietske Inberg in een eerste reactie: “Inderdaad, het bericht heeft ons via een alert verenigingsbestuurder, lid SBO, bereikt. Overigens gaat ook niet om voorstellen. Bij nadere bestudering van de begeleidende brief/e-mail van de gemeente wordt duidelijk dat we hier spreken over concrete plannen die gaan worden uitgevoerd.” Aldus Inberg.